Archif Misol: Chwefror 2012

fideobobdydd: Sianel 62 – Fideos Hanner Cant

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Car(iad) cyntaf: Cyrmit, Caerdydd a fi

Wel yn wir. Dwi wedi cael cais! Nawr, cyn i mi fwrw mlaen, efallai y dyliwn i nodi disclaimer i ddweud nad ydw i am annog hyn yn ormodol, gan yn sylfaenol y llyfr sy’n dod gyntaf ac nid y blog. Ac mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ras ryfedd

Mae’r chwarae’n troi chwerw. Gillard yn erbyn Rudd ac fe fydd y cyn Brif Weinidog (a’r cyn Weinidog Tramor a ymddiswyddodd ddoe) yn glanio bore fory. Yna fe fydd y frwydr am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd (a’r wlad hon) … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

s4cnewydd: Cer I’r Stabl Gerwyn!!!

Parhau i ddarllen

city lights...: bob amser yn dda i yfed coffi

Taczaka 20 yw’r le newydd ym Mhoznań. Creuwyd o syniad y bobl ifanc i wneud lle i sgwrsio, ymlacio, gwrando i gerddoriaeth a yfed coffii, wrth gwrs! Dechra dydd ar Taczaka 20 dros brecwast blasus a chwpan. 


Darllena beth sy’n digwydd yn Taczaka 20 nawr: http://pl-pl.facebook.com/TACZAKA20

LLuniau yn dod o yma 

Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Mwydro ym Mangor – Pennod 17

Nid jyst Neville Powell sydd yn rheoli tîm ym Mangor. Tro yma, mae Jonathan Ervine yn siarad efo rheolwr ail dim Dinas Bangor, Haydn Jones. Am fwy o wybodaeth am y podlediad, edrychwch ar mwydroymmangor.wordpress.com. Cofiwch eich bod chi’n medru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Mwydro ym Mangor – Pennod 16

Tro yma, mae Jonathan Ervine yn trafod stadium newydd Dinas Bangor yn Nantporth efo Richard Williams a Pete Jones. Hefyd, mae’r bennod hon yn cynnwys adroddiad am Dorothy a Florence, yr ieir sydd yn rhagweld canlyniadau’r gemau mawr. Cofiwch tanysgrifio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i gredu

Roeddwn i’n falch o ffeindio un o Lanberis yn westai ar raglen ddiweddaraf Dal i Gredu, Radio Cymru, sef Heather Lynn Jones. Aelod selog o Eglwys Llanbadarn ydy hi, ac mae’n amlwg bod hi’n byw ei ffydd bob dydd. Dyma ofyn i berchennog Maesteg yn L… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Cookie Zoo by Colorama [2008]

<p><p><a href="http://colorama.bandcamp.com/album/cookie-zoo">Cookie Zoo by Colorama</a></p></p>

……………………………… Parhau i ddarllen

Welsh Learners: Visitors from Patagonia / Ymwelwyr o Batagonia

Every year teachers from Wales are sent to Patagonia to teach and promote the Welsh in the Welsh Colony. Many people from the Colony also visit Wales to join the Cardiff Summer Course to improve their Welsh. Others come to… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Derbyn Diwedd ETA

Roeddwn i wedi disgwyl cael mwy heddiw am gytundeb gwleidyddion Sbaen ar Wlad y Basg, ond does na ddim, felly af i dros yr hyn ddigwyddodd ddoe – yr unig beth ddaeth heddiw oedd y bleidlais ar lawr y Senedd. Mae’r cyfryngau Basgaidd yn ei alw’n gytundeb na welwyd mo’i fath o’r blaen. Holl bleidiau […] Parhau i ddarllen

shwmae: SHWMAE… NÔL RHYWBRYD CYN BO HIR

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Chicken Nugget

Chicken Nugget Parhau i ddarllen

apLlywarch: Dubmatix Presents Clash of the Titans: The System Shakedown Remixes [2010]

Clash of the Titans – The System Shakedown Remixes by dubmatix

……………………………………………………………. Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Emlyn

Mae un arall o ffigyrau gwleidyddol amlwg ail hanner yr ugeinfed ganrif wedi ein gadael.
Bu farw Emlyn Hooson ar ôl bywyd llawn a gweithgar fel aelod o’r llynges, bargyfreithiwr, ffarmwr, Aelod Seneddol ac Arglwydd.

Etholwyd Emlyn Hooson yn aelod Ma… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhywbeth i Bawb

Mae rhywbeth i bawb ar S4C y Gwanwyn hwn, gydag amserlen newydd yn dechrau ar 1 Mawrth.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Pethe: Barn Tri ar Y Theatr Genedlaethol

Parhau i ddarllen

O Bell: O’r diwedd

Cynhelir pleidlais am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd ddydd Llun nesaf. Fe fydd ein Cymraes o Brif Weinidog, Julia Gillard, yn cyhoeddi’r balot bore fory. Ers misoedd mae’r frwydr rhwng lluoedd Ms Gillard a’r cyn Brif Weinidog Kevin Rudd wedi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Archesgob Caergaint i ymweld ag ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Er Lles Pawb: beth sy’n troi cymdeithas yn gymuned? Mae’n bleser gan Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, eich gwahodd i ymuno â hi i groesawu Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint, i’r Pierhead fel rhan o’i daith flynyddol o gwmpas Cymru. Bydd yr Archesgob yn trafod ei farn ar beth sy’n uno ac yn […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Emyn i Gymru 2012

Y bleidleidlais wedi cau, ond seddi ar gael ar gyfer y Gymanfa Ganu arbennig ar 2 Mawrth.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

O Bell: Datblygiadau mawr

Mae giamocs sydd yn mynd ymlaen yn rhengoedd y Blaid Lafur Awstraliadd y dyddiau hyn ymhell y tu hwnt i adloniant. Ers iddi ddisodli Kevin Rudd fel arweiynydd y Blaid (a Phrif Weinidog y wlad) ym 2009 mae’r ferch ben-goch o’r Barri AKA … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn Dyrys am Hustings Plaid Cymru

Onid ydyw yn beth od bod Plaid Cymru; plaid sydd yn honni mae hyhi yw’r blaid mwyaf gwerinol, mwyaf dosbarth gweithiol, mwyaf sosialaidd a’r blaid agosaf at guriad cenedl y Cymry yn cynnal ei chyfarfod hustings agored yng Ngwesty mwyaf ecscliwsif ein g… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 22

RON i wedi cael llond bol ar Dynged yr Iaith erbyn diwedd yr wythnos. Rargol, mae yna ben draw ar faint fedrwch chi drafod Yr Iaith. Roedd patrwm wedi ei sefydlu erbyn canol yr wythnos. Pwysigion yn cael ei gwahodd i ddarlithio, a Radio Cymru yn ffonio… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sbwriel

Mae’n sbwriel ni’n cael ei gasglu unwaith yr wythnos ers blynyddoedd. Fel arfer mae’r lori’n dod yn hwyr, byth cyn un o’r gloch. Felly es i â phopeth ond y bag sbarion bwyd at ymyl y palmant cyn gadael yn y bore rhag i gŵn ei dorri tra byddwn i oddi … Parhau i ddarllen

shitclic: Gwlad Yncl Sam Hughes

Mae’n destun rhyfeddod cyson i mi. Y ffaith fod Cymru mor, mor anhysbys i’r mwyafrif o Americanwyr er gwaetha’r ffaith fod gwaed Cymreig wedi llifo trwy wythiennau rhai o drigolion y Tŷ Gwyn dros y degawdau, o Thomas Jefferson (arlywydd 1801-180… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Kaiserschmarrn – ymerawdwr y crempogau!

Dwi wrth fy modd gyda chrempogau ond heblaw am ryw fore Sadwrn prin, anaml iawn dwi’n eu gwneud nhw. Ond bob dydd Mawrth Ynyd, dwi’n bwyta tomen enfawr ac addo fy mod i’n mynd i’w gwneud nhw’n fwy aml. Ond gesiwch be, dwi ddim! A dim fi yw’r unig un, mae’r siopau yn llawn cynhwysion […] Parhau i ddarllen

Hadau: Siop y Bobl

Wnaethon ni ddim ryw lawer ar y rhandir y penwythnos diwetha’ am ein bod ni wedi trefnu joli i Lundain i ddathlu pen-blwydd y gŵr yn 30. Fe lwyddodd i fwynhau’r dathlu (gobeithio) ond roedd rheswm arall am y trip. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hadau: Egin-flog

Mae’r blodfresych yn yr ystafell sbâr wedi dechrau egino… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llyfr yn erbyn Pastwn

Dewis anodd heddiw: dim ond amser gyda fi ysgrifennu un cofnod a dwy stori werth eu hadrodd. Ond gan fy mod wedi ymdrin â’r Basgwyr yn ddiweddar, wna’i adael hanes y gytundeb rhwng pleidiau mawr Sbaen ar ddatblygiadau yno, ac edrych ar y gwrthdystiadau yn Valencia. Ddydd Iau diwethaf, fe gafodd nifer o brotestwyr yn […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Cariad at y cwm

Deugain mlynedd yn ôl i’r wythnos hon bu farw S.O Davies un o gymeriadau mwyaf lliwgar hanes gwleidyddol Cymru.

Fe fyddai’n deg i ddadlau, rwy’n meddwl, mai S.O yw’r Aelod Seneddol mwyaf asgell chwith yn hanes gwleidyddiaeth Cymru.

Cafodd ei ddiar… Parhau i ddarllen

apLlywarch: In the Time of the Great Remembering – Ben Caplan & The Casual Smokers [2011]

<p><p><p><a href="http://presale.bencaplan.ca/album/in-the-time-of-the-great-remembering">in the time of the great remembering by Ben Caplan & The Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Huw Stephens yn holi After An Alibi

Mae’r band o ardal Llanberis yn rhyddhau eu EP cyntaf yr wythnos hon. Daeth Huw i’w adnabod yn well neithiwr…

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

apLlywarch: Go With River by Owls of the Swamp [2011]

<p><a href="http://owlsoftheswamp.bandcamp.com/album/go-with-river">Go with River by Owls of the Swamp</a></p>

…………………………………. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Falconades by La Sentina [2012]

<p><p><a href="http://lasentina.bandcamp.com/album/falconades">FALCONADES by La Sentina</a></p></p>

……………………. Parhau i ddarllen

fideobobdydd: “No Speaky” tu ôl i’r llenni

www.youtube.com/watch?v=yogt8cP-taI
Parhau i ddarllen

apLlywarch: Paper Window by Jeff Pianki [2010]

<p><p><a href="http://jeffpianki.bandcamp.com/album/paper-window">Paper Window by Jeff Pianki</a></p></p>

………………… Parhau i ddarllen

apLlywarch: The Album by The White Album [2011]

<p><p><p><a href="http://thewhitealbum.bandcamp.com/album/the-album">The Album by The White Album</a>& Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: CPD Dinas Caerdydd yn Wembley a cherdd gan Rhys Iorwerth

Bydd Dinas Caerdydd yn ymweld â Stadiwm Wembley am y pedwerydd tro mewn pedair blynedd dydd Sul, wrth iddynt gwrdd â Lerpwl yn rownd derfynol y Cwpan Carling. Dyma Rhydian Bowen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

elinbach: Dynes Caws Glas/Blue Cheese Lady

Ein Caerdydd: Gêm goffa Gary Speed, Stadiwm Dinas Caerdydd 29.2.12

Dyma gyfle i goffau Gary Speed a gweld gêm gyntaf Chris Coleman wrth y llyw fel rheolwr. Dewisiwyd Costa Rica fel y gwrthwynebwyr gan mai nhw hefyd oedd gwrthwynebwyr Cymru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

Sgen ti job i fi?: Ribidirês

So gesh i lond bol ar weithio mewn swyddfa. Hynny a’r ffaith mod i wedi cael y sac ar ôl sticio’n llaw i’r ffôn hefo gwn glud.

So dwi di penderfynu mynd ar drywydd cwbl wahanol, a bagio job yn Sŵ Bae Colwyn. Popeth yn dda. Popeth yn dda hynny yw nes i mi sathru ar ben morlo. Damwain oedd hi – sathriad ar gam. Ond ma’r morlo yn iawn, wel mae o’n olew. Ma’n udo am chydig, ac mae ei ben chydig yn fflatiach na’r arfer, ond mae popeth yn dda. Dwi’n teimlo’n euog am sathru ar ben y morlo am awr dda – ‘dwi’n teimlo fel y tro nes i flocio toilet y swyddfa unwaith wrth drio wastio mwy o garbod.
Fel trît bach i’r morlo, dwi’n dod o hyd i lond lle o bysgod yn wledd i’r creadur penfflat. Pysgodyn glas. Pysgodyn sy’n goleuo yn y tywyllwch. Nemo.
“Sori forlo bach” medde fi fesul tafliad pysgodyn.
“Craaaaawc” medde’r morlo.
——————-

‘Dw i’n penderfynu gadael creaduriaid y dŵr i edrych ar ôl eu hunain, ac yn crwydro draw at y Betting Farm. Dwi’n pwyso ar y ffens bren yn disgwyl i’r mulod gychwyn rhedeg.

“Dwi’n betio £10 ar y mul gwyn” ‘dw i’n gweiddi.
Mae un dyn yn gafael yn ei blentyn ac yn gadael. Mae’n rhoi golwg frwnt i mi. Allai’m dallt pam.
Dwi di gweld mwy o symud mewn ceffylau plastic mewn arcade. Dwi’n taflu moronen at y mul i roi gidiyp i’r bwystfil, ac mae o’n brefu. Dwi’n edrych yn fanylach a sylwi nad mul ydio, ond dafad fawr.
————
Mae’n rhaid i mi gerdded hanner milltir allan o fy ffordd rownd y Sŵ yn wrth-glocwedd i osgoi’r geifr. Mae edrychiad geifr yn codi arswyd arna i.
Dwi’n cyrraedd yr eliffantod o’r diwedd. Mae nhw’n bwyta orenau’n gyfa, yn eu cachu’n gyfa, ac yn eu bwyta unwaith eto.
“Clyfar iawn” medde fi yn llawn edmygedd.
Dwi’n chwilio am rhen Robbie Pattinson. I fod yn gwbwl onest, dyna pan dries i am job yma yn lle cynta. Ond does dim golwg ohono fo’n unlle.
Mae llais yn dod dros yr uchelseinydd,
“Due to unforeseeable circumstances the aquarium will be closed until further notice. We apologise for any inconvenience.”
Dwi’n cadw hanner llygaid allan am Pattsy, ac mae fy Walkie Talkie yn siarad.
“All the fish have disappeared. I repeat, all the fish from the aquarium has disappeared. We’re currently looking at the cctv footage for any information.”
Gosh am erchyll.
“Roger that” medde fi dros y Walkie Talkie.
———-
‘Dw i’n meddwl ella nad y Sŵ ydi’r lle i mi wedi’r cyfan. Quit while you’re ahead ac yn y blaen. Felly dwi’n cerdded yr holl ffordd yn ôl, gan osgoi’r geifr.
Dwi’n pasio drych, a Iesu Gwyn, mae ‘na olwg arna i. Dwi’n dychryn am fy mywyd. Ddylwn i ddim fod wedi aros am y seithfed peint ola ‘na yn y Red Lion neithiwr.
Dwi’n pigo chwain o du ôl fy nglust ac yn eu buta…
O dduw mawr, diolch byth ‘dw i’n sylwi mai ffenestr ydi hi ddim drych.
“It’s an Orangutan, dear” medde mam wrth ei phlentyn tu ôl i mi.
“Hahaha!” Dwi’n dechre chwerthin dros bob man. Orangutan wir! Mai di cael y gair rong!
“It’s a monkey!” dwi’n gweiddi ar y teulu bach sy’n edrych yn syn arna i.
“W! W! W!”
A wedyn dwi’n cofio bo fi bob tro yn cymysgu hwn. Dwi’n syrthio ar fy mai, ac yn ymddiheuro.
“Sorry, sorry – you were right. I got that confused with Tropicana again.”
————
Tua’r allanfa a fi, gan osgoi’r geifr.
Dwi’n taflu fy het sy’n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi’n taflu fy nghrys polo sy’n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi’n taflu’r band rwber lliwgar ma idiots yn eu gwisgo i ddangos bo nhw wedi cyfrannu pum deg ceiniog i achos da, sy’n deud Colwyn Bay Zoo. Dwi’n taflu fy oriawr sydd hefo wyneb fel crocodeil. Dwi’n taflu fy esgidiau sy’n drewi o biso llewpart. Ond dwi’n cadw’r Walkie Talkie, achos dwi di bod isho un erioed.
Allan a mi, gan basio’r pwll. Mae rhywbeth mawr pen fflat yn arnofio yn llonydd ar wyneb y dŵr.
Os gweli di’n dda Miss Sue Baecolwyn, oes gen ti job i fi?

Parhau i ddarllen

shitclic: Protest Paradwys Cymru

Fe’u gwelais i nhw gyntaf ar yr A483 ger y Trallwng cyn ’Dolig. Bob yn ail glawdd, postyn ffordd a thalcen tŷ. Nid camerâu codi pres i’r heddlu, ond posteri protest fel “Countryside not Ironside” yn erbyn codi angenfilod dur drwy’r Bowys … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Clinigol & Caryl Parry Jones – Discopolis

shitclic: Ar eich Cais

Yn yr Wcráin, mae’r gaeaf wedi gadael ei ôl creulon gan ladd dros 200 o bobl mewn tymheredd iasoer o -35 Celsius; ac mae Sarajevo, prifddinas Bosnia dan dair troedfedd o eira. Yn Lloegr, cafodd Sky News a’r BBC sterics och! a gwae wrth i ryw ddwy… Parhau i ddarllen

shitclic: Merched yn Bennaf

Dwi wedi dweud hyn droeon o’r blaen – BBC Four ydi un o’m hoff sianeli teledu. Tra bod sianeli Saesneg eraill yn boddi dan operâu sebon, Gareth ‘Alfie’ Thomas yn plymio i isafbwynt Big Brother a chyfresi-g’neud-cacennau-bach neu beth bynnag … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Gwaith Bob Dydd

Mae gweithio yn yr ardd yn dod â bodlonrwydd ar ddiwedd y dydd. Hyd yn oed os taw dim ond paratoi yr ydym at dymor yr hau mawr a’r plannu, mae’r llecyn yn edrych yn well heno nag oedd e bore ‘ma. Haul drwy’r dydd heddiw hefyd, sy’n help, a’r gwynt main o’r dwyrain yn […] Parhau i ddarllen