Cadw at yr adduned… o drwch blewyn

Mi wnes i adduned yn ol ym mis Ionawr i ymdrechu darllen o leiaf un llyfr Cymraeg pob mis yn ystod 2012.Wel diolch i’r flwyddyn naid dwi wedi llwyddo o drwch blewyn i gadw at y cynllun hyd yn hyn. Gorffenais ‘Yr Alarch Du’ ar y 29ed o Chwefror, a hynny’r llyfr cyntaf i mi ddarllen ar yr ipad/gliniadur (defnyddiais ap Kindle, sy’n caniatau i chi cael copi ar sawl teclyn, tra syncroneiddio eich ‘bookmarks’ yn awtomatig).   Taswn i i fod yn hollol onest, wnes i ddim mwynhau’r profiad o e-ddarllen cymaint ag ro’n i’n disgwyl wneud, er mae ‘na nifer o fanteision.   Dwi’n dal i fwynhau cael copi caled o lyfr yn fy nwylo, sy’n digon ffodus a dweud y gwir gan bod tennau iawn yw’r rhestr o e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael hyd yn hyn. Yr her darllen nesaf sydd gen i ydy darllen ‘Yr Erlid’ gan Heini Gruffudd, ac ‘I Ble’r Aeth Haul Y Bore’ gan y diweddar Eirug Wyn (gafodd ei chymeradwyo ar Drydar gan Glyn Wise wythnos diwetha!). Mae llyfr Heini Gruffudd yn go swmpus, felly fydd rhaid i mi fwrw ati o ddifri dwi’n meddwl!
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.