Archif Dyddiol: 15 Mawrth 2012

city lights...: CACAO Republika

Dydd Sadwrn diwethaf oedd hi’n glawog a pherffaith i chwilio am le yn clyd gyda siocled, coffi ac amheuthun arall. CACAO Republika ar y stryd Zamkowa tynnu gyda entresol â ffenestri mawr ble bobol yn eistedd fel yn y ffenestri siopa. Mae hi’n awyrgylch tawel yno.    
 Wyt ti ddim yn gallu tramwy CACAO REPUBLIKA di-hid. 
Dw i’n awgrymu ysytlaeth “Czarna Magia” (Hud du) ond pethau arall yn blasus hefyd. 

Podczas sobotniego błąkania się po mokrych uliczkach wokół Starego Rynku, zobaczyłam szyld Cacao Republika i przepadłam. Przepadłam w nastrojowym wnętrzu, z nosem przyklejonym do szyby i z pysznym koktajlem o tajemniczej i jakże pociągającej nazwie “Czarna Magia”. To miejsce przy oknie szczególnie przypadło mi do gustu. Można się poczuć trochę jak na wystawie sklepowej, zza której można bezkarnie oglądać spacerujących przechodniów. Ciekawe, że przyglądanie się ludziom zza szyby wydaje się bardziej naturalne…

http://republikaroz.pl/cacao-republika 

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rownd gyn derfynol arall Brwydr y Bandiau heno!

Helo! Mae ‘na bedwar band yn cystadlu eto heno am le yn Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru – sef SGIDIE GLAS, TYMBAL, MATCH HOUSE a YR AYES.
Mae nhw angen eich pleidlais chi ac fe gewch chi’r rhifau perthnasol drwy … Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Leanne Wood

Dwi’n falch iawn fod Leanne Wood wedi curo heddiw. Er mod i wedi ei chefnogi hi doeddwn i ddim yn siŵr wir a oedd aelodau Plaid Cymru yn barod am arweiniad rhywun fyddai wir yn siglo pethau. Ches i’r fraint … Continue reading Parhau i ddarllen

O'r Parsel Canol: Calling all Pugs

Bydd cyfrol newydd Mihangel Morgan, Kate Roberts a’r Ystlum, yn cael ei chyhoeddi ddiwedd mis Mawrth gan Y Lolfa. Bydd y lansiad yn cael ei gynnal yn Ystafell Seddon yn yr Hen Goleg, Aberystwyth. Yn yr adeilad hardd a hanesyddol yma y mae Mihangel yn d… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiadau Asturias

Mae Asturias (ac Andalucia) yng nghanol ymgyrch etholiadol. Bob dydd mae gweinidog dros rywbeth-neu’i-gilydd yn glanio yn Uviéu/Oviedo er mwyn dweud wrthym ni pa mor hapus fyddai pawb petai’r un blaid yn rheoli yma ag sydd yn Madrid – h.y. y PP (ceidwadol, am gadw undod Sbaen). Dwi ddim mor ffôl ag i geisio rhagweld […] Parhau i ddarllen

elinbach: Crackling Vinyl

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich Ardal – Cyflwyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Datblygiad Proffesiynol Parhaus, yn y Pierhead, Bae Caerdydd, 13 Mawrth 2012

Ar Mawrth 13 cyflwynodd Kevin Davies, Rheolwr Allgymorth Gorllewin De Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ddigwyddiad ar gyfer cyfreithwyr yn y Pierhead ym Mae Caerdydd. Yn gwmni iddo roedd Gwyn Griffiths, Uwch Gynghorydd Cyfreithiol yn y Cynulliad Cenedlaethol, a bu’r ddau yn amlinellu gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r cyfranogwyr, ynghyd â chlywed eu barn ar ymchwiliad […] Parhau i ddarllen

cadwchgymrundaclus: Mae’r gwanwyn wedi dod!

Rydw i’n hoff iawn o’r adeg hon o’r flwyddyn! Mae’n amser pleserus ac rwy’n codi fy nghalon wrth i’r dyddiau ymestyn ac wrth weld arwyddion o’r gwanwyn ym mhob man. Mae digon i edrych ymlaen ato dros y misoedd nesaf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Mr Huw a’i afiechydon

Mae 100 ep unigryw gan Mr Huw ar eu ffordd! Y cerddor Mr Huw yw’r ail westai i ateb cwestiynau tra’n eistedd yng nghadair Pethe. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Pafiliwn Pier Bae Colwyn

Tua diwedd y cyfnod Fictorianaidd tynnwyd y llun yma o Bier Bae Colwyn. Sylwch ar y Pafiliwn ar ben y Pier. Roedd hwn yn boblogaiddd ymysg ymwelwyr i’r Bae gyda pherfformiadau a chyngherddau di-ri. Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Islwyn a mynyddoedd Cymru – darlith gan Prys Morgan

Ysgol Y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd Darlith Goffa Islwyn Islwyn a Mynyddoedd Cymru Yr Athro Prys Morgan Dydd Mawrth 27 Mawrth 2012 Cynhelir y ddarlith am 5:30PM yn ystafell 0.31 Adeilad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

apLlywarch: Wonder Brown & MC Forty – Walking Words [2012]

<p><p><a href="http://mcforty.bandcamp.com/album/walking-words">Walking Words by Wonder Brown & MC Forty</a></p></p>

……………………. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Clear Soul Forces – Detroit Revolution(s) [2012]

<p><p><a href="http://clearsoulforces.bandcamp.com/album/detroit-revolution-s">Detroit Revolution(s) by Clear Soul Forces</a></p></p>

……………………. Parhau i ddarllen

Meddyliau: Gwymon, geifr, môr-ladron a merched eiddig, neu sut mae’r Adran Geltaidd yn dathlu Seachtain na Gaeilge

Rydym i gyd yn ddyfeisgar iawn, mae’n rhaid imi ddweud. Mae Seachtain na Gaeilge- Wythnos y Wyddeleg- wedi dod i Boznań, ac roeddem i gymryd rhan. Felly, darparodd pob grŵp un cyflwyniad ar un gân yn y Wyddeleg. Roeddem eu cyflwyno echddoe, yn un o … Parhau i ddarllen