Archif Dyddiol: 21 Mawrth 2012

shitclic: Cach i Gymru

Anghofiwch am Englebert yn yr Eurovision, a hyd yn oed neiniau Rwsia. Mae gynnon ni ganeuon a pherfformwyr lawn mor camp yng nghystadleuaeth “ganu” flynyddol Sbrec. Llongyfarchion i Gai Toms ar fachu’r siec o £7,500 a thlws o Matalan, ond rhaid cyfadd… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Aderyn Bach

I be’r awn i godi hiraeth?Da ni di bod ffor’ma gan gwaith o’r blaen,Y deryn bach uwchben y tŷ,A’r hyn a ddaw o un llaw i’r llallYn ddall hyd ddillad y gwely.I be’r ei di i godi hiraeth?Gan gwaith bum yma, gan gwaith y dof eto,Fel y deryn b… Parhau i ddarllen

shitclic: Drama sy’n plesio pawb

Wedi hirymaros, mae cloch yr ysgol yn ein galw’n ôl am gyfres arall o Gwaith/Cartref. Ac ar ôl cymaint o och a gwae diweddar am batrwm newydd y Sianel, mae’n braf cael edrych ymlaen a chanmol drama nos Sul. Dwi ddim yn cofio’r un gyfres sy’n … Parhau i ddarllen

shitclic: Y cogydd a’r cwîn

Cefais lyfr coginio yn fy hosan Dolig rhyw flwyddyn neu bump yn ôl. Na, nid un Delia ddoeth na Gordon blin ond A Cookbook for a man who probably only owns one saucepan. Ydy, mae’r llyfr bach llwyd yn cynnwys rysáit ar gyfer yr wy wedi ferwi perffai… Parhau i ddarllen

shitclic: Tywyll heno

Cyn un o benodau Pobol y Cwm wythnos diwethaf, cafwyd rhybudd gan Gyhoeddwr Dwys-ddifrifol S4C y gall rhai golygfeydd beri gofid i ni wylwyr sensitif. Dylai fod wedi cyhoeddi hynny awr ynghynt. Achos am saith o’r gloch noson Gŵyl Ddewi, dylwn i a Parhau i ddarllen

shitclic: Brith gof

“Ysgytwol” – un o’r ansoddeiriau cyffredin a ddefnyddiwyd mewn rhaglen ddogfen arbennig ar S4C neithiwr. ‘Trist’, ‘dewr’, ‘emosiynol’ a ‘lled-obeithiol’ – gyda’r pwyslais ar y ‘lled’ – yw’r geiriau eraill ddaeth i’r cof…. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

21 Mawrth 2012 – cawsom stori am bobl Babilon heddiw, pobl oedd yn meddwl eu bod nhw’n well na pawb arall. Mae hyn yn gwneud Duw yn drist. Roedd gan pob plentyn syniadau da sut fedrwn ni helpu a gwrando ar bobl eraill ac ar Dduw. Roedd pawb hefyd yn… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

21 Mawrth 2012 – mae’n amser plannu hadau ar y fferm a heddiw roedd pawb yn brysur yn garddio – plannu hadau pys a blodyn haul! Cofiwch roi diod o ddwr i’r hadau! Parhau i ddarllen

blithdraphlith: Yr un hen doriaid – Same old nasty Tories

Mae nhw wedi gaddo eu bod wedi newid, wedi gaddo dalen newydd ers y dyddiau tywyll cas yn  1980au. Ond mae’r diafoliaid wedi bod yn aros eu cyfle i ymddangos ar ol cuddio o dan wen hawddgar David Cameron, –  y tu ol iddo, y mae Osborne yn chwarae’r gemau gwleidyddol bron cyn waethed a Gordon Brown pan oedd […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Woob – Repurpose [2010]

<p><p><a href="http://woob.bandcamp.com/album/repurpose">Repurpose by woob</a></p></p> Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Cloc (Endaf Emlyn, 1986) [ffilm lawn]

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Y Rhath, Caerdydd, 21/3/12 

Y Rhath, Caerdydd, 21/3/12  Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Ecstras

Dyw cyllidebau San Steffan ddim beth oedden nhw.

Mae’r dyddiau pan oedd cymeriadau fel Gerald Naborrow a Leo Abse yn gwisgo i fyny ar gyfer y diwrnod mawr wedi hen ddiflannu. Diolch byth, medd rhai.

Mae’n ymddangos hefyd bod y’r arfer o ‘purdah’ – … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Rhyddfrydwr o Ribadesella

Teimlo’n dwp y bore ‘ma ar ôl dysgu am y perthynas agos rhwng Cyfansoddiad cyntaf Sbaen a Ribadesella, y dref nesaf atom ni fan hyn.  Un dyn yw e, ond yn ddyn pwysig iawn. Ganwyd Agustín Argüelles yn y dref, yn ardal L’Atalaya, ym 1776. Crwt deallus, ond yn wan ac yn aml yn glaf. […] Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dim byd arbennig

Iawn, mae’r gwanwyn wedi dod yn swyddogol erbyn heddiw. Ond dydy’r tywydd ddim yn ardderchog fel roedd yn ystod y cwpl o ddyddiau diwethaf. Mae’n eithaf oer tu allan! Wel, o leiaf dydy hi ddim yn bwrw glaw (neu eira).Mae ‘na draddodiad yng Ngwlad Pwyl … Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: The shouting, swearing bin man on Inverness Place

The shouting, swearing bin man on Inverness Place Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Trefn gwrthwynebu cau Ysgol y Parc

Y drefn weithredu ynglyn a chyflwyno’n gwrthwynebiadau i gynnig Cyngor Gwynedd i gau Ysgol y Parc yn 2013. Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol y Parc ger Bala. Bydd unrhyw wrthwynebiad i gau yr ysgol yn… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Syrffedu ar glywed dynion yn rhoi Kate Roberts yn ei lle

MAE hi wedi mynd yn rhyw hobi dosbarth canol i daflu sen ar Kate Roberts. Gareth Miles yw’r diweddaraf, ac yng nghylchgrawn Barn, mae’n ceisio creu bwlch rhwng yr awdures flaengar o Rosgadfan â Niclas y Glais. Fel un sy’n ffan o&… Parhau i ddarllen