Archif Dyddiol: 3 Ebrill 2012

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 4

GALLAF ddeud wrthoch chi sut mae iaith yn marw. Does dim rhaid wrth adroddiadau gan Fwrdd yr Iaith o’i wely angau, does dim angen i’r Cyngor Sir neu’r Cynulliad wario miliynau ar dalu ymgynghorwyr drud. Parhau i ddarllen

CRISTNOGBLOG: Emynau – Ysgol Undydd 2012

Ysgol Undydd 2012
CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU

 
 Dr Eryn M. White : Llangeitho, Pantycelyn a’r emyn – Methodistiaid a chanu mawl yn y ddeunawfed ganrif 

Dr Brynley F. Roberts
 : Garfield H. Hughes, hanesydd emynyddiaeth

Dydd Sadwrn 

5 Mai 2012
10.30 – 4.00

Festri Bethel (Bedyddwyr)
Stryd y Popty, Aberystwyth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Delyth G. Morgans
ymholiadau@emynau.org

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Profiad Erasmws? Efallai!

Gwych, mae fy nogfennau ar gyfer Erasmws yn disgwyl am bobl garedig a fydd yn fodlon i’w gweld a’u cymeradwyo. Dydwi ddim yn sicr os bydd ‘na unrhyw fodd imi gael eu grant (rhyw fath o ysgoloriaeth), dwi’n ofni fydd fy nghyfartaledd gradd ddim yn ddigo… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sion a Siân

Mae Sion a Siân yn ôl ar S4C ac i ddathlu rydym yn ymweld â nifer o gymunedau gyda noson o adloniant. Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy’n holi’r cwestiynau wrth i gyplau lleol gystadlu i ennill hyd at £100.

Read more… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Toriadau Amryliw

Bob dydd mae mwy o wybodaeth yn dod mâs am y toriadau – ar raddfa Sbeinig, Astwraidd ac yn lleol. Heddiw cyhoeddwyd y bydd llywodraeth Sbaen yn gwario tua 10% yn llai yn gyffredinol yn ystod y flwyddyn i ddod. Eisoes cafwyd y newyddion bod amaeth a’r amgylchedd ar eu colled yn fawr, ond yn […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Autopsy – 21 Bodies [2012]

<p><p><a href="http://autopsy619.bandcamp.com/album/21-bodies">21 BODIES by Autopsy/Prod. by 21 Gramz</a></p></p>

……………………… Parhau i ddarllen

Pethe: Bedwyr Williams yn y Gadair

Yr artist Bedwyr Williams sydd yn eistedd yn y Gadair y tro hwn, a’r penwythnos yma rhoddodd bapur newydd The Observer sylw i’w arddangosfa fwyaf eto – My Bad – a fydd yn agor yn oriel enwog Ikon, yn Birmingham ym mis Mai.
Mis Gorffennaf bydd Bedwyr, fel rhan o’r Olympiad Diwylliannol, yn rhoi sgwrs-berfformiad …mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: japan – palas ymerodrol

Mae yna gynifer o lefydd dw i erioed wedi ymweld â nhw yn ardal Tokyo er fy mod i’n cael fy ngeni a fy magu yno. Un o’r rhai ydy Palas Ymerodrol.  Wedi bwcio taith dywys ar lein, dyma ymuno efo fy merch â grŵp o gant o bobl yn gweld y lle. Roed… Parhau i ddarllen

Pethe: Gwyneth Lewis yn y Gadair

Mae drama cyntaf y bardd Gwyneth Lewis ar ei ffordd! Bydd ei fersiwn hi o’r chwedl Roegaidd Clytemnestra, yn cael ei llwyfannu gan Sherman Cymru rhwng Ebrill 18fed a Mai 5ed.
Dewisodd i osod y stori yn y dyfodol agos. Mae’r olew wedi darfod, ac mae’r byd yn ymladd am fwyd. I achub ei bobl, mae …mwy Parhau i ddarllen

Ellbaines's Blog: Bienvenida i Flog rhif 6!

Blog 6! Dydd Llun a Dydd Mawrth 26 a 27/3/12 Tywydd wedi oeri yma dros y 2 ddiwrnod!  Gwisgo dipyn o ‘layers’ o ddillad achos sgenai ddim cột gall efo fi!!! A mae ‘onezie’ (fel ‘giant baby grow wedi ei wneud o ddefnydd fleece ydi ffordd hawsa’ i’w ddigrifio!!!!) fi yn handi iawn i gadw’n […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: DJ Hellblazer – Synoptic Welcome Pack [2012]

<p><p><a href="http://sinopticmusic.bandcamp.com/album/sinoptic-welcome-pack">Sinoptic Welcome Pack by DJ Hellblazer</a></p></p>

………………………….. Parhau i ddarllen

Blog – Lledred: 04 · 2012

S4C Caban: Pen8nos

Gwyliwch bob nos Wener am 7.00 a 8.25 am y cyfle i gystadlu ac ennill gwobrau.
Mae hefyd cystadleuaeth newydd bob wythnos ar y wefan.
Parhau i ddarllen

tu chwith: Lansiad tu chwith!

Lansiad cyfrol newydd tu chwith! 08.04.12 Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli i ddechrau oddeutu 3:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion Gyda diolch yn fawr iawn i Bob Delyn am adael i ni rannu llwyfan gydag o a’i Ebillion ac … Parhau i ddarllen