Archif Dyddiol: 10 Ebrill 2012

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 11

OS cofiaf yn iawn, un o’m dymuniadau ddiwedd llynedd oedd cael cymdogion clên i brynu drws nesaf. Wel, mi gefais gymdogion clên, ond dydyn nhw ddim yn rhai parhaol. Da chi’n gweld, mae yna eironi mawr wedi digwydd. Parhau i ddarllen

Glo Man: Banana Sblit Masnach Deg

Unwaith eto am y 4ydd flwyddyn yn olynnol roedd ein Banana Sblit Masanch Deg yn lwyddiant Ysgubol. Daeth tyrfa fawr i’r Arcade yn Rhydaman ar Nos Wener 2 Mawrth i ymuno yn ein dathlu.Fel y gwelwch roedd un eleni yn 80 troedfedd (25 metr) o dop yr arcad… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Fesul Dropyn

Dyma’r amser anodd i wleidyddion Asturias: y ddwy ochr, chwith a de, yn ceisio ffurfio llywodraeth gyda’r un nifer o seddi. Llywodraeth fydd yn dibynnu, fesul pwnc, ar gefnogaeth yr unig aelod o blaid fach sy’n ymwrthod â labedi chwith a de. Dal i siarad y maen nhw, er bod Cascos, y cyn-lywydd a alwodd […] Parhau i ddarllen

tu chwith: Lansiad tu chwith ym Mhenlan Fawr, Pwllheli

                                       08.04.12 Diolch i Bob Delyn a’r Ebillion am gael rhannu’r llwyfan a diolch i dafarn Penlan, Pwllheli am y croeso cynnes.  Diolch hefyd i bawb a ddaeth i gefnogi dydd Sul. Rhiannon Marks / Bob … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: japan – aduniad

Methais i weld hen ffrind fy mebyd ddyddiau’n ôl, ond ffoniodd hi’r noson honno. (Roedd ganddi hi rif ffôn fy mam!) Trefnon ni’n cyfarfod mewn tref gyfagos. Roedd yn fendigedig ei gweld ers bron 40 mlynedd. Siaradon ni’n ddi-baid dros baned o caffè … Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cerddi am ferched Caerdydd o’r 18fed ganrif

Trwy garedigrwydd Sara Huws, joiwch… Pwy sisie clywed triban fasweddus o Gaerdydd, c. 1750?— sara huws (@sasaragor) April 05, 2012 O Mali fwyn eleni / Y forwyn fwya yn Gymru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Paned a Chacen – Y llyfr

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied! Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Shardlake

Dwi ’di dweud yn barod mod i’n mwynhau nofel hanesyddol dda – hon er enghraifft neu hon a dim ond rwan ydwi’n sôn am C. J. Sansom a’i gyfres o nofelau – pump i gyd dwi’n meddwl – am y twrne Matthew Shardlake yn oes y Tuduriaid. Dwi’n genfigennus iawn os nag ydach chi wedi darllen […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Dŵr sy’n llifo dros y wlad…

Rhywle yn y tŷ mae gen i focs o recordiau sengl cynnar cwmni Sain. Dŵr Huw Jones oedd y record gyntaf un ac os cofiaf yn iawn roedd ‘Tryweryn’ gan Meic Stevens hefyd ymhlith yr hanner dwsin cyntaf. Mae’n brawf, os oes angen prawf, o ba mor bwysig oed… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: S4Craffu – grwp newydd i fonitro teledu Cymru

Fe fydd rhagor o graffu ar y berthynas rhwng S4C a’r BBC yn dilyn y cyhoeddiad heddiw (Dydd Mawrth, Ebrill 10fed) bod cynghrair newydd yn cael ei ffurfio gan undebau a mudiadau iaith. Daeth y grwp i fodolaeth yn sgil… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwefreiddiol

Am fod yn y gynulleidfa ar gyfer ffilmio cyfres newydd sbon?

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cofio pethe

Mae ‘cofio’ yn thema bwysig yn yr enaid Cymraeg. Sa’ i’n siŵr ble ffeindiais i’r syniad yn wreiddiol, trwy ddarllen rhywle efallai. Mae ‘cofio’ yn ymddangos ym mhob man. Hyd yn hyn dw i’n gallu, errm, cofio: ‘Cofia fi at…’ ‘wyt ti’n cofio’r Ysgol Fomio…’ – Daw Fe Ddaw Yr Awr gan Dafydd Iwan ‘wyt […] Parhau i ddarllen