Archif Dyddiol: 11 Ebrill 2012

Ar Asgwrn y Graig: Gwrychoedd

Mi gawson ni ddiwrnod gweddol sych ddoe, a’r joban gafodd flaenoriaeth oedd gosod paneli ffens newydd rhwng yr ardd a drws nesa. Pan brynson ni’r tŷ yma, gwrych privet anferthol oedd ar y terfyn rhwng y ddwy ardd. Yn fylchog oddi tani, yn rhy uchel o… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEO: Datblygu – Maes E

Maes E. Wrth gwrs mae lot o bobol Y Twll yn gyfarwydd ar y cân ond wyt ti wedi gweld y fideo? Cafodd y cân ei rhyddhau yn 1992 yn wreiddiol ar finyl 7″ ac wedyn ar drydydd albwm Datblygu, Libertino. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dyfodol Aneglur

Ddim yn gallu derbyn ei fod e wedi colli, neu ddefnyddio pob ffordd gyfreithiol i gael cyfiawnder? Mae FAC, y blaid daleithiol adain-dde oedd yn rheoli Asturias fel llywodraeth leiafrifol tan fis yn ôl, wedi cadarnhau eu bod yn mynd ag achos y pleidleisiau tramor at Uchel Lys Asturias. Ond pan fydd y cyfryngau’n sôn […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyma lun o gerflun ddaru mi ei greu yn 2004(?). Darganfyddais…

Dyma lun o gerflun ddaru mi ei greu yn 2004(?). Darganfyddais ffotograff ohon(o/i) y diwrnod o’r blaen, ac mi wnaeth i mi wenu. O bosib, y peth hyllaf dwi erioed wedi greu. Here’s a quick drawing of a sculpture that I created back in school in 200… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: RH-NY

Wel, mae fy ngwyliau cyntaf dramor ers dros 4 mlynedd wedi’i drefnu. Dwi a chriw o gyfeillion am fynd am antur bach i Efrog Newydd am wythnos yn niwedd mis Mai. Mae’n rhyfedd, dwi di bod gyda’r ofn ma o fynd dros y moroedd ers blynyd… Parhau i ddarllen

BBC Cymru - Blog Hywel Gwynfryn: Y Lleol a’r Cenedlaethol

Ydych chi wedi clywed am orsafoedd radio Tudno Fm, GTFm, a Bro Radio? Gorsafoedd radio cymunedol ydyn nhw, ac yn ystod y flwyddyn yma fe fydd BBC Cymru, yn gweithio’n agos efo’r gorsafoedd yma.

Yn ddiweddar fe fues i i fyny yn y Gogledd yn sgwrsio efo Alwyn Samuel, ddarlithydd yn y cyfryngau wrth ei alwedigaeth, ond mae o hefyd yn rhoi ei amser hamdden yn rhad ac am ddim i gyflwyno rhaglenni Cymraeg ar Tudno FM, sy’n darlledu i ddalgylch o bymtheng milltir o amgylch tre Llandudno.

Wedyn fe es i am dro i lawr yr arfordir i Brestatyn i gyfarfod Nia Lloyd Williams, cyflwynydd ar Point FM. Ac ar ôl sgwrs a phaned yn y stiwdio fe aethom draw i Ruthun i gyfarfod Robat Arwyn, fydd yn un o westeion Nia, yn y dyfodol agos.

Nia Lloyd Williams

Fe fydda i hefyd yn ymweld â gorsafoedd yn y de, ac eisoes mae ‘na daith wedi ei threfnu yng nghwmni Eifion Lloyd Jones, cyflwynydd gwasanaeth radio cymunedol Blaenau Gwent i Amgueddfa yn yr ardal sy’n adrodd hanes y Siartwyr. Dyna i chi ragflas yn unig o’r hyn sydd i ddod.

Fe gewch chi flasu mwy, a chlywed profiadau cyflwynwyr y gorsafoedd radio Cymunedol led Cymru ar raglen radio Geraint Lloyd yn ystod yr wythnosau nesa.

Pan o’n i’n rhodio mynwent eglwys…….
A chredwch chi fi, mae yna gannoedd o bobl drwy Gymru wrth eu bodd ym mynwentau, yn ôl yr ymateb i’r straeon am fynwentydd diddorol Cymru ar raglen Nia. Ac os wyddoch chi am stori fynwent ddiddorol cysylltwch efo hywel@bbc.co.uk ac fe wna i’n siwr fod y stori yn cael ei chlywed ar raglen Nia. Yn ddiweddar fe ges i gwmni Cerwyn Davies, ym mynwent Bethel, Mynachgloddu, lle mae Twm Carnabwth, un o arweinwyr terfysg Beca wedi ei gladdu.

Cerwyn Davies

Ac yng Nghwm yr Eglwys, fe adroddodd Rex Harries, hanes y noson y chwalwyd muriau eglwys, pentref bychan Cwm yr Eglwys, dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. Mae o a chyfeillion wedi mynd ati dros y blynyddoedd i ofalu am y fynwent , ac wedi cofnodi’r manylion sydd ar bob un garreg fedd. Dyna i chi lafur cariad.

Rex Harries

Cofiwch os oes ‘na unrhyw beth diddorol yn digwydd yn eich ardal chi anfonwch e-bost at hywel@bbc.co.uk.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: japan – amser gadael

“Dydi amsar diodda nag amsar petha braf ddim yn para’n hir.”  Efallai fy mod i wedi dyfynnu geiriau Nanw Siôn yma mwy nag unwaith, ond fedra i ddim helpu peidio teimlo felly ar ddiwedd fy ngwyliau bob tro. Felly cyrhaeddodd amser i adael Japan. M… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Options – The Invisible Man EP [2012]

<p><p><p><a href="http://opsfromchi.bandcamp.com/album/the-invisible-man-ep">The Invisible Man EP by Options</a& Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Thanks, Drive

A minnau’n gaeth i’r glinadur dros benwythnos y Pasg, yn sgwennu cymaint a fedrwn i o’r gyfrol am Gaerdydd wrth i’r dyddiad cau neshau, ro’n i’n hapus iawn i glywed adroddiadau o ddathlu mawr ym Mhen Llyn wrth i olygddion … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dewisiadau yr Adran Geltaidd

Dyma beth mae pobl yr Adran yn meddwl am Gymru a Chymry. Mwynhewch!Sianel 62 – Cymry Oddi Carte’: Gwlad Pwyl (Rhan 3) Parhau i ddarllen

Meddyliau: Fy Mhasg i eleni

Tybed sut gallai dyddiau fod yn dawel ac yn brysur ar yr un pryd. Oherwydd roedd fy wythnos ddiwethaf fel yma: er roedd gen i lawer o amser sbâr, roedd gen i gyfle i ymlacio, i wneud beth bynnag roeddwn ei eisiau, roedd yn rhaid imi weithio yn eithaf … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: See Change

Ar 5 Ebrill 2012, gwnaeth Kevin Davies (y Rheolwr Allgymorth ar gyfer De-orllewin Cymru) ymweld â Chanolfan Gymunedol Glyncoch ym Mhontypridd i gwrdd â phobl o’r gymuned leol. Trefnwyd y sesiwn hwn gan Kelly Daniel a Helen Green o Interlink fel rhan o’r rhaglen See Change. Cymerodd bobl ran mewn gweithdy a oedd â’r diben […] Parhau i ddarllen