Archif Dyddiol: 11 Ebrill 2012

Ar Asgwrn y Graig: Gwrychoedd

Mi gawson ni ddiwrnod gweddol sych ddoe, a’r joban gafodd flaenoriaeth oedd gosod paneli ffens newydd rhwng yr ardd a drws nesa. Pan brynson ni’r tŷ yma, gwrych privet anferthol oedd ar y terfyn rhwng y ddwy ardd. Yn fylchog oddi tani, yn rhy uchel o… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Parhau i ddarllen

Y Twll: FIDEO: Datblygu – Maes E

Maes E. Wrth gwrs mae lot o bobol Y Twll yn gyfarwydd ar y cân ond wyt ti wedi gweld y fideo? Cafodd y cân ei rhyddhau yn 1992 yn wreiddiol ar finyl 7″ ac wedyn ar drydydd albwm Datblygu, Libertino. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dyfodol Aneglur

Ddim yn gallu derbyn ei fod e wedi colli, neu ddefnyddio pob ffordd gyfreithiol i gael cyfiawnder? Mae FAC, y blaid daleithiol adain-dde oedd yn rheoli Asturias fel llywodraeth leiafrifol tan fis yn ôl, wedi cadarnhau eu bod yn mynd ag achos y pleidleisiau tramor at Uchel Lys Asturias. Ond pan fydd y cyfryngau’n sôn [...] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyma lun o gerflun ddaru mi ei greu yn 2004(?). Darganfyddais…

Dyma lun o gerflun ddaru mi ei greu yn 2004(?). Darganfyddais ffotograff ohon(o/i) y diwrnod o’r blaen, ac mi wnaeth i mi wenu. O bosib, y peth hyllaf dwi erioed wedi greu. Here’s a quick drawing of a sculpture that I created back in school in 200… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: RH-NY

Wel, mae fy ngwyliau cyntaf dramor ers dros 4 mlynedd wedi’i drefnu. Dwi a chriw o gyfeillion am fynd am antur bach i Efrog Newydd am wythnos yn niwedd mis Mai. Mae’n rhyfedd, dwi di bod gyda’r ofn ma o fynd dros y moroedd ers blynyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: japan – amser gadael

“Dydi amsar diodda nag amsar petha braf ddim yn para’n hir.”  Efallai fy mod i wedi dyfynnu geiriau Nanw Siôn yma mwy nag unwaith, ond fedra i ddim helpu peidio teimlo felly ar ddiwedd fy ngwyliau bob tro. Felly cyrhaeddodd amser i adael Japan. M… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Options – The Invisible Man EP [2012]

<p><p><p><a href="http://opsfromchi.bandcamp.com/album/the-invisible-man-ep">The Invisible Man EP by Options</a& Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Thanks, Drive

A minnau’n gaeth i’r glinadur dros benwythnos y Pasg, yn sgwennu cymaint a fedrwn i o’r gyfrol am Gaerdydd wrth i’r dyddiad cau neshau, ro’n i’n hapus iawn i glywed adroddiadau o ddathlu mawr ym Mhen Llyn wrth i olygddion … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dewisiadau yr Adran Geltaidd

Dyma beth mae pobl yr Adran yn meddwl am Gymru a Chymry. Mwynhewch!Sianel 62 – Cymry Oddi Carte’: Gwlad Pwyl (Rhan 3) Parhau i ddarllen

Meddyliau: Fy Mhasg i eleni

Tybed sut gallai dyddiau fod yn dawel ac yn brysur ar yr un pryd. Oherwydd roedd fy wythnos ddiwethaf fel yma: er roedd gen i lawer o amser sbâr, roedd gen i gyfle i ymlacio, i wneud beth bynnag roeddwn ei eisiau, roedd yn rhaid imi weithio yn eithaf … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: See Change

Ar 5 Ebrill 2012, gwnaeth Kevin Davies (y Rheolwr Allgymorth ar gyfer De-orllewin Cymru) ymweld â Chanolfan Gymunedol Glyncoch ym Mhontypridd i gwrdd â phobl o’r gymuned leol. Trefnwyd y sesiwn hwn gan Kelly Daniel a Helen Green o Interlink fel rhan o’r rhaglen See Change. Cymerodd bobl ran mewn gweithdy a oedd â’r diben [...] Parhau i ddarllen