Archif Dyddiol: 12 Ebrill 2012

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ebrill 2012

Welsoch chi’r wennol eto?  Tua’r adeg yma bob blwyddyn byddaf yn cychwyn edrych amdani a gwrando am ei thrydar arbennig.  Rhaid cyfaddef i mi weld un y dydd o’r blaen uwchben Llannefydd ac roeddwn yn falch iawn o’i gweld. Fe ddaeth ag addewid dyddiau gwahanol hefo hi.  Dim ond am ychydig eiliadau y gwelais hi . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ebrill 2012 Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y Llwybr

Dwi wedi gorffen darllen tri lyfr yn ddiweddar: Barato, gan Gwen Pritchard Jones, Y Tŷ Ger Y traeth, a heddiw dwi wedi gorffen ailddarllen Y Llwybr gan Geraint Evans. Mi ddoi yn ol i’r ddau lyfr arall mewn blog arall ond dwi am sôn am Y Llwybr yn … Parhau i ddarllen

apLlywarch: Gensu Dean – Lo-Fi Fingahz [2012]

<p><p><a href="http://mellomusicgroup.bandcamp.com/album/lo-fi-fingahz">Lo-Fi Fingahz by Gensu Dean</a></p></p>

…………………………. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Clefyd y cofio

Gwyn Alf Williams: In these circumstances, a people which had been deprived of its historical memory and whose children are still widely denied effective access to it in their schools, seems to have been seized by a hunger for its past. Local and amateur historical societies have proliferated while the academic study of Welsh history […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Mello Music Group – Self Sacrifice [2012]

<p><p><a href="http://mellomusicgroup.bandcamp.com/album/self-sacrifice">Self Sacrifice by Mello Music Group</a></p></p>

…………………………… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Cyfri’r Ymgeiswyr

Un o’r tasgau mwyaf sy’n wynebu’r Uned Wleidyddol ar drothwy etholiadau lleol yw’r gwaith o gasglu’r ystadegau ynghylch faint o ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiadau ac i bwy. Wrth i fi sgwennu’r geiriau yma mae dau o’n newyddiadurwyr wrthi’n palu trw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pizza gorau

Doeddwn i ddim yn disgwyl bwyta pitsa gwych mewn maes awyr. Wedi gweld siop bitsa efo popty coed tân ynddi hi yn Denver, archebais i Margherita’n syth. Er defnyddiwyd caws Americanaidd yn hytrach na Mozzarella ffres, roedd o’n bitsa gor… Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yng Nghwmtawe ac Abertawe

Digwyddiadau yn ardal Cwmtawe ac Abertawe rhwng 19 a 26 Ebrill. Gobeithio y cawn gyfle i gwrdd â chi.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Stik Figa – As Himself [2012]

<p><p><p><a href="http://mellomusicgroup.bandcamp.com/album/as-himself">As Himself by Stik Figa</a& Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Dyddiaduron Tŷ

Myfi yw ceidwad yr Erw am ddeuddydd. Duw yr ieir a’r defaid a’r hors am ddeuddydd, ac unig gyfaill Melani Myrî a Twm Ci Da. Dim trafferthion hyd yma, mae Twm Ci Da ddigon bodlon yn gorfadd o flaen y stôf os dio’n cael cyfle i fynd i sniffio lle bisodd o neithiwr bob hyn a hyn. A Melani Myrî yn ddigon bodlon fy nilyn o gwmpas y cae wrth i mi fwydo’r ieir a’r defaid a mwytho’r hors. Oen llywath ydi Melani Myrî ond ma hi’n ymddwyn fel ci bach. Mae mam yn deud nad ydi hi’n gwbod mai Dafad ydi hi, dwni ddim am hynny, ond bwyd defaid mai’n fwyta a dwi’n tybio ei bod dalld y petha ma’n well na mam.
Fel arall, fi sydd yn cynnau’r tan ac yn hwylio’r tê. A fi sy’n gyrru hen fotor Glyn ‘Rerw o gwmpas. Mae o fel sbêship o gymharu a’r hen fotor glas. Ma’n mynd whizzzzzzzzz yn ffyrst.
A ma’r lle yn berwi o wyau, dwnim sut mae disgwyl imi fwyta wyth ŵy y diwrnod. Ond dwi’n trio. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

11eg Ebrill 2012 – daeth nifer fawr ynghyd i baratoi ar gyfer Carnifal yr Urdd dydd Sadwrn. Roeddem yn gwneud ‘sgwydwr ar gyfer gwneud swn wrth gerdded! Roedd hefyd gyfle i wneud gosodiad blodau sych, fydd yn cael ei feirniadu yn y Carnifal. Gwaith g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

2il Ebrill 2012 – cafwyd Clwb Gwau llawn eto heddiw gyda nifer o eitemau lliwgar yn barod i fynd i’r Ysbytai. Dosbarthwyd gwlan i bawb hefyd. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dyfodol yr Amerig

Un o´r pethau y bydda’í’n ceisio gwneud o bryd i’w gilydd drwy’r blog yw agor ffenestr arall ar y byd. Mae’n ymddangos imi nad yw  cyfryngau Cymru (ac wrth gwrs dwi’n ddim yn eu gweld nhw i gyd o bell ffordd) yn ymdrin ryw lawer â materion allanol – dim byd pellach na Brwsel. Ac […] Parhau i ddarllen