Archif Dyddiol: 17 Ebrill 2012

Dyddlyfr y Bachan Main: Dim byd o bwys – edrych ar ystadegau fy nhudalen youtube

Edrych heno ar dudalen ystadegau y sianel fideos sydd gennyf ar youtube.
Mae’r tudalen yn f’atgoffa imi ddodi’r fideo cyntaf ar y wefan ar yr wythfed ar hugain o fis Ionawr 2007. Mor bell yn ôl y bu? Synnu gweld y mae gennyf yno ryw 306 o fideos erbyn hyn.
Ond nid fideos go iawn mohonynt – rhibidires o ffotos yn hytrach. Bu gennyf le i roi lluniau ar Picasa ond cyn pen dim o amser yr oedd y lle wedi ei lyncu i gyd. Ar ôl peth crafu pen, penderfynais wneud arbrawf gyda Windows Movie Maker a rhoi’r lluniau ar ffurf fideo ar youtube.
Edrychais wedyn ar y deg uchaf o’r fideos – y rhai y gwelwyd fwyaf arnynt yn ystod y saith niwrnod diwethaf, a cheisio dyfalu pam. 
1. 09-04-2012. 1/2. Canovelles. XXII Cursa. 38
2. 09-04-2012. 2/2. Canovelles. XXII Cursa. 27
Tri-deg wyth a saith ar hugain o bobl wedi galw cael cipolwg. Rhan un a dau o fideo o ras a wneuthum ychydig dros wythnos yn ôl, mewn pentref ar bwys Granollers. Dodais i ddolen gyswllt ar wefan ar gyfer athletwyr – corredors.cat – a gweld bod y rhan fwyaf o’r ‘gynulleidfa’ wedi dod o’r cyfeiriad hwnnw.
3. 08-01-2011. Big Rock (Illinois) 2/2. Mynwent y Cymry. 24
Yn ystod yr wythnos hon mae 24 o bobl yn yr Unol Daleithau wedi edrych ar fideo o gerrig beddau’r Cymry yn y pentref hwnnw yn Illinois, heb fod ymhell o Chicago. Braidd yn anesboniadwy. Rhywun yn rhywle wedi sôn amdano ar Facebook, yn ôl y tudalen ystadegau, am ryw reswm.
4. 23-04-2011. Torroella de Montgrí. 1/2. Montgrí’ndependència. 22.
Dau ar hugain wedi edrych ar ran un o ddau fideo o ras a gynhaliwyd y llynedd yn Torroella, ras wedi eu threfnu gan y Pwyllgor dros Annibyniaeth i Gatalonia. Y rheswm – bydd ail ras eleni, yn cael ei chynnal y penwythnos hwn, a mae rhywun wedi rhoi dolen-gyswllt ar gyfer y fideo ar wefan y Pwyllgor.
5. 01-04-2012. 1/2. Els Hostalets de Balenyà. 17
Y fideo hwn ar y wefan redwyr hefyd. Dim ond ryw wythnos ers i mi ddodi’r fideo ar youtube ar ôl hala rhai diwrnodau yn trefnu’r lluniau. Rhai oedd wedi cymeryd rhan yn y ras yn edrych arno, yn debyg iawn.
6.23-04-2011. Torroella de Montgrí. 2/2. Montgrí’ndependència. 11
Rhai oedd heb ddanto ar ôl gweld lluniau’r rhan gyntaf wedi mynd ymlaen at yr ail ran.
7.03-04-2011. Barcelona. Cursa del Corte Inglés. 8
Y penwythnos hwn bu ras El Corte Inglés yn Barcelona, ras sydd yn rhad ac am ddim. 65,000 (!) wedi cymeryd rhan eleni. Ond er ei bod ar stepen drws imi fel petai, a minnau fel arfer yn ei rhedeg bob blwyddyn, eleni euthum i lawr i Tarragona i Ras Pont y Gw^r Drwg (el Pont del Diable yw’r enw ar lafar ar y ddyfrbont Rufeinaidd yn y dref honno).
Rhai felly a fu’n chwilio am luniau ras ddydd Sul diwethaf, buaswn yn meddwl, a chael hyd i luniau ras y llynedd.
Mae’r rhedwyr a’r cerddwyr yn mynd o Plaça de Catalunya hyd at y Stadiwm Olumpaidd ar Fryn Montjuïc, ac yno y mae’r dorf enfawr yn ymwthio i mewn i wneud tro ar y trac Olumpaidd (400 medr) cyn ymwasgu trwy’r allanfa i’r tu allan unwaith eto i ddal ar eu hynt tua’r llinell derfyn, yn ôl yn Plaça de Catalunya, o flaen adeilad siop El Corte Inglés.
8. 29-10-2010. Barcelona. Carrer Aiguafreda, Horta. 8
Wyth o bobl wedi edrych ar luniau o hen stryd yn y rhan hon o’r ddinas lle y bu golchwragedd yn byw ac yn ennill eu bywoliaeth trwy olchi dillad y bobl gefnog mewn golchdai bach yn eu gerddi ffrynt.  
9. 31-03-2012. 1/2. Tolosa. Anem Òc! Per la lenga occitana! 5
Pump wedi edrych ar luniau o’r gwrthdystiad dros yr iaith Ocsitaneg yn nhref Tolosa (Ffrangeg: Toulouse) y bûm ynddo ychydig dros bythefnos yn ôl.
10.01-04-2012. 2/2. Els Hostalets de Balenyà. 5
Rhai dewr eto wedi mynd ymlaen i weld y llwyth o luniau yn yr ail ran.
A dyma ddiwedd ar y dadansoddiad diangen a hirwyntog hwn.

Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 18

DEUTHUM o hyd iddo yn y diwedd – fy hoff bin ysgrifennu. Wedi poeni dyfal, ymddangosodd yn y stafell fyw. Y mab ddaeth o hyd iddo, yn y peth dal cylchgronnau a phapur newydd. Ew, ron i’n falch. Sut landiodd o yno, wn i ddim, oni bai iddo ddisgyn … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cael Gwared â’r Brenin

Henwr wedi dioddef triniaeth lawfeddygol ddifrifol ar ôl cwympo ar ei wyliau. Neu frenin sy’n byw mewn byd mor wahanol i’w ‘bobl’ nad oedd e ddim yn deall pa mor wrthun oedd mynd i’r Affrig (drud) i hela eliffantod (prin) pan fydd miloedd ar filoedd o drigolion Sbaen yn ddiwaith, yn ddigartref ac yn ddiobaith. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod braf

Wedi’r cant o dornados, mae’r tywydd yn arbennig o braf. Mae’r haul yn gwenu; mae’r awyr yn las las. Rhaid bod y peilliau wedi cael eu golchi allan o’r awyr gan y stormydd; dw i’n cael cerdded heb disian yn ddi-baid. Felly penderfynais i gerdded adref … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Clip: Huw Stephens a Iwan Morgan

Cafodd Huw gwmni Iwan o’r podlediad Patrwm neithiwr – mae’r darllediad yn rhoi sylw i gerddoriaeth amgen a thanddaearol o bob rhan o’r byd. Gwranewch y rhifyn diweddaraf yma

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hafod Haul

Jaff y ci addfwyn yw seren tyddyn Hafod Haul – cyfres i blant bach ar Cyw. Mae e’n gallu gwneud pob math o driciau. Dewch i gwrdd â’i berchennog Heti Hafod a’r holl anifeiliaid sy’n byw ar y fferm drwy …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Comisiynydd y Gymraeg – pryder am ei hannibyniaeth

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i bryderon Meri Huws am ei hannibyniaeth o’r Llywodraeth. Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “‘Dyn ni’n cytuno’n llwyr gyda phryderon y Comisiynydd am ei hannibyniaeth. Mae’n bw… Parhau i ddarllen

Ap(p) Webber -the good, the bad and the ugly of digital media from Marc Webber: Show me the money! (‘cos I’m having to look all over the bloomin’ place for it)

What becomes clear as you become another year older on this planet is that Welsh people are very intelligent, clever and innovative…but frankly hopeless at co-ordinating things.For a nation that is renowned for having people that talk a lot, we are s… Parhau i ddarllen