Archif Dyddiol: 18 Ebrill 2012

Ar Asgwrn y Graig: Cas bethau, hoff bethau, rhif 1

Roedd yr hynaf o’r plant yn gwneud gwaith cartref neithiwr ac eisiau creu rhestr o fanteision ac anfanteision rhywbeth, ac mi ddywedodd ei mam -y pobydd- fy mod i’n un da am weld ochr negyddol pethau….Os mêts: mêts ‘de! Mae hi’n berffait… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: O’r we i’r teledu a llyfrau

Cefais i sgwrs da heddiw gyda Nwdls am bob math o beth gan gynnwys pethau sydd yn symud o flogiau i lyfrau fel Stuff White People Like (a Sleeveface…). Y cwestiwn oedd, beth yw’r pethau diwylliannol Cymraeg sydd wedi dechrau ar y we ar blogiau, YouTube, Flickr ayyb ac wedi symud i deledu, llyfrau ac […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Dihangfa o’r Ddinas: Cegin Lowri

Dwi bellach ′nôl  yn y gwaith, yn dilyn tri mis a hanner i ffwrdd i gael sgwennu’r gyfrol. Dim ond ychydig o sgrifennu sydd gen ar ôl cyn y cyfnod golygyddol, sy’n bownd o fod yn broses go boenus wrth i mi- ac fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Colin: Trydaru v Trydar – oes ots?

Fe gafwyd dadl led-danllyd ynghylch y berf(enw) cywir yn Gymraeg am y gair sy’n disgrifio’r weithred o adael sylw ar Twitter cwpl o wythnosau yn ôl. Sylwadau Berwyn Rowlands ar Radio Cymru a sbardunodd y ffrae fach ryw fore dydd Gwener bythefnos neu dair wythnos yn ôl. Fe ddefnyddiodd Berwyn, yn ddigon naturiol, y gair […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Patrwm: 108 munud o gerddoriaeth rhyfedd

Mae hwn yn hyfryd iawn. Diolch i Electroneg am gyfeirio at Patrwm, sef podlediad newydd gyda cherddoriaeth ‘arbrofol’/anarferol/electronig/clasuron cwlt o’r Almaen a thipyn bach o siarad: Patrwm yw cyfres/darllediad/rhaglen/podlediad newydd gan Iwan Morgan aka Recall y cynhyrchydd o fri. Mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Nebula – Enillwyr Brwydr y Bandiau 2012!!

Llongyfarchiadau enfawr i Nebula ar gael eu coroni yn bencampwyr Brwydr y Bandiu 2012.

Bu gwrandawyr BBC Radio Cymru yn pleidleisio yn eu miloedd ledled Cymru neithiwr (nos Fercher, Ebrill 18) gan goroni Nebula yn bencampwyr cystadleuaeth Brwydr y Ban… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n ôl

Mae’r adar wedi dychwelyd at eu nyth bellach! Dim ond cip sydyn drwy’r ffenestr fach dw i’n ei gael o bryd i’w gilydd achos nad ydw i eisiau eu dychryn. Rŵan rhaid i ni i gyd fod yn ofalus pan agorwn ni’r drws. Mae fy merch yn gofyn i mi fynd drwy ddr… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ymddiheuriad Brenhinol

Doeddwn i ddim yn disgwyl y byddai’r peth yn digwydd mor fuan. Wrth ymadael â’r ysbyty yn Madrid lle gafodd e driniaeth ar ei glun, fe sefodd brenin Sbaen o flaen y camerau teledu ac fe ymddiheurodd i bobl Sbaen. ‘Mae’n ddrwg iawn gen i’ , meddai. ‘Fe wnes i gamgymeriad. Ni fydd yn digwydd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pen8nos

Ydych chi eisiau i Pen8nos ddarlledu’n fyw o’ch cymuned chi? Mae cyfle i ennill dros £1,000 ar gyfer clwb neu gymdeithas leol.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau heno!

Helo!
Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd! = Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru heno am 8 ar Raglen Lisa Gwilym.
Y pedwar band fydd yn cystadlu fydd –
NEBULA o Abertawe
TYMBAL o Gaerfyrddin
FAST FUSE o Abertawe
SGIDIE GL… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cyfres Cewri Asia

Roeddwn yn meddwl am ddechrau cyflwyno fy hoff gerddorion yn y fan yma am wythnosau nawr, ac oherwydd gwnes i gyflwyniad am fy hoff fand ar gyfer gwersi, pam beidio â’i roi i’m blog hefyd? Dwi’n eithaf sicr doeddwn ddim yn rhy lwyddianus wrth gyf… Parhau i ddarllen