Archif Dyddiol: 20 Ebrill 2012

Beibl Datblygu: singalongseicolegol

Newydd ffeindio llond ffolder manila o stwff ges i gan Pat nôl yn 2006, dw i heb eu sganio hyd yn hyn. Bydda i’n trial wneud yn y wythnosau nesaf, pan bydd amser. Yr eitem cyntaf yw copi o nodiadau … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Blogiad Babylon Wales

Datblygu Trideg:
It’s not every day that one attends an exhibition in a waffle establishment.
Parhau i ddarllen

O'r Parsel Canol: Clipiau papur

Cefais rywbeth anhygoel heddiw, sef clip papur ar ffurf ci — dachshund, neu o bosibl, pug tenau iawn. Gan bwy — wel Mihangel Morgan, pwy arall? Mae’n bosibl prynu rhai ar ffurf asgwrn, a rhai ar ffurf  cwn gwahanol.  Fel y dywed un o’r cwmnïau … Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Y Cymylau

Wnaeth Gwenfair Griffiths bostio’r lluniau bendigedig yma ar Twitter yn gynharach heddi. Dyma band cyntaf Pat Morgan. Bach yn wahanol i Datblygu, ar ran arddull, dwedwn i. Linda, y ferch yn y canol, yw chwaer arall Pat. Teulu llawn talent. … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: BT – British Bastard Telecom

Blwch ffôn wedi’i gystomeiddio yng Nghaerdydd yn diweddar. (Via dudalen Facebook Datblygu Trideg.) A phwy’r yw’r rapsgaliwns yma? Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Sarah Hill ar D30

Datblygu Trideg gan Sarah Hill yn y Welsh Arts Review. Dave Edwards’ lyrics uncovered a shared generational feeling of disillusionment and hopelessness caused in no small part by the Thatcherite machinery. Edwards’ place on the margins of Welsh society, and … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Portread David gan Malcolm Gwion

Wedi gweld y llun yma cwpl o weithiau hyd yn hyn, unwaith mewn sioe yng Ngwersyll yr Urdd (!) ac yn fwy diweddar, mewn arddangosfa o waith Malcolm yn Theatre Mulled Anne. Mae hanes Malcolm a Datblygu yn mynd yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Datblygu yn y Wladfa Newydd

Mae cwpl o erthyglau Saesneg ar Datblygu wedi ymddangos ar Culture Colony / Y Wladfa Newydd yn y misoedd diwetha, sef Datblygu 2008 am y fideo Llwch ar y Sgrîn, ac adolygiad “Atgoffion Hen Wanc”: This is a straight and … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Cyfweliad â Pat

Braf iawn clywed Pat Morgan yn cael ei chyfweld yma ar raglen “Stiwdio” bwyddiwrnod. Mae hi’n sôn am y sioe Datblygu 30, ond hefyd am hanes y band, yr ymateb cawson nhw yn Lloegr ar ôl bod ar raglen Peel. … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Cyn Symud i Maes E

Mae ypdêts ar y gwefan hwn fel bysus Pontgarreg; does dim un ers misoedd, ac wedyn mae un yn dod bob 10 munud rhyw nos Wener pan ti wedi hen dderbyn bod pawb sy’n gweithio i’r Brodyr Richard wedi mynd … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Adroddiad BBC ar “Datblygu 30″

Darn 6 munud, sy’n cynnwys cyfweliad â Dave ar wefan newyddion BBC Cymru. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

18 Ebrill 2012 – diwrnod prysur iawn yn Dechrau Da! heddiw – bu pawb yn brysur yn gwneud cacennau!  Beth sydd yn digwydd i wyau Pasg sbar – well gwneud cacennau Rice Crispies siwr! Parhau i ddarllen

Pethau Ofnadwy: Croeso!

Helo, a croeso i flog dysgwr Cymraeg arall.  Mwy a mwy pobl dysgu Cymraeg bob dydd.  Mae’n cyffrous!!Mae yma braidd amdana fi:  Dwi’n dysgwr canol; dwi wedi newydd gorffen i’r SSiW cwrs ail.  Mae SSiW yn cwrs greit, ond mae’na petha… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: ARWAIN ADDOLIAD

16 Ebrill 2012 – daeth y grwp at ei gilydd heno i drafod oedfa ar gyfer nos Sul 22ain Ebrill.  Thema’r oedfa hon fydd ‘Hyder mewn Gweddi’. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Datblygu30

Gan fy mod i ddim yn gallu gadael y gorllewin, rhag ofn i fi droi’n bwmpen eto, fi yw ffan ola Datblygu i weld y sioe Datblygu30 yng nghaffi Waffle, yn y Caerdydd ’na. Diolch, felly, i’r Twll ac i … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llinynnau ffidil arbennig

Gwneud y gwaith ymchwil ar sidan pryfed cop am 35 mlynedd mae S. Osaki o Japan. Mae o wedi llwyddo i wneud llinynnau ffidil gan sidan y pryfed. Efallai byddai yna gyngerdd arbennig rywdro! Defnyddiwyd 10,000 o sidan i greu un llinyn yn ôl papur newydd… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llywodraeth Newydd Asturias

Wythnos i heddiw fe gynhelir y cyfarfod fydd, o’r diwedd, yn gadael inni wybod pwy fydd wrth y llyw. Fel y bydd rhai yn cofio ac eraill wedi syrffedu’i glywed, yr un nifer o seddi yn senedd Asturias sydd gan ddwy blaid y chwith a dwy blaid y de. Ac un yn eiddo i blaid […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Tafarnwyr yng Nghymru o blaid isafbris am alcohol

Ar ol holi tafarnwyr ar draws Cymru, mae Alcohol Concern Cymru wedi darganfod fod dros tri-chwarter ohonynt  o blaid isafswm o 50c yr uned er bod llywodraeth y DU yn awgrymu isafbris o 40c yr uned. Yn ol tafarnwyr mae pobol yn gor-yfed alcohol rhad, sydd yn cael eu werthu yn yr archfarchnad, yn eu […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sion a Siân ar daith

Mae’r gyfres yn ôl ar S4C ac i ddathlu mae Sion a Siân yn dod i’ch cymuned chi.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Oen i’r Lladdfa – Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru

                                                   Darllediad
Gwleidyddol Plaid Cymru

Mae nifer o sylwadau wedi cael eu datgan ar wefannau cymdeithasol megis Twitter
a Facebook yn trafod dar… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Trwydded Radio Beca – newyddion da

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’r newyddion bod Radio Beca wedi derbyn trwydded i ddarlledu radio yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a gogledd Sir Benfro. Dywedodd Adam Jones, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Rwy’n falch ia… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Nebula – Enillwyr Brwydr y Bandiau

Llongyfarchiadau mawr i Nebula ennillwyr Brwydr y Bandiauhttp://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/brwydrybandiau/index.shtml Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Nebula – Enillwyr Brwydr y Bandiau

Llongyfarchiadau mawr i Nebula ennillwyr Brwydr y Bandiauhttp://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/brwydrybandiau/index.shtml Parhau i ddarllen