Archif Dyddiol: 24 Ebrill 2012

Glo Man: Cymorth Cristnogol Cwmaman

Daw mis Mai cyn bo hir eleni eto a bydd hi’n amser i bawb ohonom feddwl sut y gallwn gefnogi Cymorth Cristnogol.  Mae’r pwyllgor lleol yn y Cwm yn llawn syniadau am godi arian ac yn gofyn yn daer i drigolion Cwmaman eu helpu unwaith yn rhagor…. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sianel62: Cân y Flwyddyn – diwrnod i fynd cyn y dyddiad cau #pleidleisiwch

Dewisiwch o’r 25 sydd ar rhestr fer Can y Flwyddyn Sianel 62.Rhyddhawyd y caneuon rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2012.Gwefan Can y Flwyddyn Sianel 62 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: a la Chutney – Pickle #dj #caerdydd

Mics newydd gan y DJ o Gaerdydd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ipad

Prynodd y gŵr iPad yn ddiweddar (wedi meddwl yn hir a chaled.) Mae’n anhygoel gweld pa mor fach ac ysgafn ydy o. Mae’n edrych fel brawd hŷn iPhone a chyda chymaint mwy o bosibilrwydd. Gan fod y gŵr yn dibynnu ar gyfrifiaduron yn ei swydd ac yn teith… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tŵf Gweriniaeth

Hanner y Sbaenwyr o dan 35 oed o blaid gweriniaeth. O’r bobl a fynegodd farn, mewn pôl i bapur El Pais, roedd yr un nifer yn cefnogi’r frenhiniaeth ac oedd am weld ei chefn hi. 16 mlynedd yn ôl roedd dwy dreian o holl boblogaeth Sbaen o blaid y brenin, a dim ond 13% yn […] Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Teyrnged gan Dave i David

Collais i hwn ar y pryd, ond dyma deyrnged hyfryd i David Edwards, a Datblygu gan Dave arall o Aberteifi, sef Dave Rendle. Roedd Dave yn un o’m dosbarthiadau Cymraeg yng ngholeg Aberteifi ers talwm, a thrwyddo fe dw i’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Pat Morgan ar y Difference Engine

Braf iawn clywed Pat yn wneud cyfweliad ar sioe “Difference Engine” gorsaf radio Môn FM. Brafiach byth bod yr orsaf yn rhannu eu cynnwys efo’r byd trwy Mixcloud. A lovely interview with Pat Morgan, on Darren Parry‘s “Difference Engine” show. … Continue reading Parhau i ddarllen

Glo Man: CYLCH CINIO CYMRAEG RHYDAMAN

Cynhaliwyd Cinio Gŵyl Ddewi Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman yng Ngwesty’r Hydd Gwyn, Llandeilo, Nos Iau, Mawrth 1af dan lywyddiaeth Arnallt James, Y Betws. Croesawodd y llywydd yr aelodau, y gwragedd a’r ffrindiau oedd wedi dod ynghyd ar yr achlysur … Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 24/4/12

24/4/12 Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yn y Gymuned

Russell Jones gydag aelodau o Ferched y Wawr mewn noson yng Nghlwb Golff Treforys ar nos Iau, 16 Ebrill. Roedd y mudiad wedi cynnal cystadleuaeth i greu het i Russell, ac yn fuddugol mae Shirley Best a enillodd £100 i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

O'r Parsel Canol: Gair newydd i mi gan y BBC

 Y BBC heddiw ar ddatblygiadau Prifysgol Bangor: 
Confucius oedd y meddyliwr, yr addysgwr a’r athronydd enwocaf yn yr hen China. Ystyrir ei ddamcaniaeth o "Zhong (Teyrngarwch)", "Shu (Goddefgarwch)" a "Zhong Yong (Y Canol Euraid)" yn hanfod diwylliant Chineaiddieineaidd ac mae wedi cael dylanwad pellgyrhaeddol ar ddatblygiad traddodiadau Chineaiddieineaidd.  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mr Huw, Eilir Pierce, Olion Byw #Gwdihw #Caerdydd #gigspc

9fed o Fai 20122000 – 0000GwdihwGuilford CrescentCaerdydd£4Facebook Parhau i ddarllen

apLlywarch: Ratson and Lloydz – Level Minded EP [2012]

<p><p><a href="http://standuprecordz.bandcamp.com/album/ratson-lloydz-level-minded-ep">Ratson & Lloydz – Level Minded EP by Ratson & Lloydz</a></p& Parhau i ddarllen

O'r Parsel Canol: Gair yr wythnos: temprus

Clywais y gair hwn heddiw yn yr oedfa gan un a oedd wedi’i fagu ym Mhen Llyn. Fe’i defnyddiodd wrth gyfeirio at Bedr, y disgybl ‘oriog, temprus’. Nid wyf wedi clywed y gair  (sy’n dod o temp(e)r + us, GPC) yn cael ei ddefnyddio fel hyn o’r blaen, … Parhau i ddarllen

apLlywarch: AbSUrd – Close to Distantly [2011]

<p><p><a href="http://absurdterrestrial.bandcamp.com/album/close-to-distantly">Close to Distantly by AbSUrd.</a></p></p> Parhau i ddarllen

Welsh Learners: Welsh for the Family Taster Course at Café Junior

by Cathy Owen, South Wales Echo Apr 24 2012 With Welsh being compulsory in all schools, more and more parents are interested in learning the language. Cathy Owen found out about a new scheme where parents can learn the basics… Parhau i ddarllen

agssc: Return to the Valley of Song

Last Thursday we took the classic Welsh comedy, ‘Valley of Song’ (Gilbert Gunn, 1953), back to the area where it was filmed, Capel Isaac and Llanfynydd in Carmarthenshire. There was a lot of interest in the film locally, and it was standing room only at St John’s church, Maesteilo, for a special screening which was […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Race Horses ar raglen Huw Stephens

Sesiwn fyw gan Race Horses yn arbennig i sioe C2 Huw Stephens. Cyfle i wrando eto ar y tair cân wych yn gynnwys fersiwn o gân Edward H Dafis!

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Ellbaines's Blog: ystafell wely (5 yn cysgu yma) yn nhy cyntaf Gaiman

Adeiladwyd gan David .D. Roberts. Parhau i ddarllen

Ellbaines's Blog: Prysurdeb Patagonia! Los Siento amigos! Ymddiheuriadau am yr oedi…!

Blog 7 Dydd Mercher , Ebrill 4ydd , 2012 Heddiw yw’r diwrnod olaf o weithio wythnos yma gan ei bod yn Basg yma o ddydd Iau tan ddydd Sul. Yna nol i’r gwaith ddydd Llun fel arfer…..dim fel pawb adra yn cael gwyl y banc!! Felly heddiw bues i’n dysgu yn Ysgol yr Hendre bore […] Parhau i ddarllen

Ellbaines's Blog: Ty cyntaf Gaiman

Adeiladwyd gan David .D. Roberts. Parhau i ddarllen