Archif Dyddiol: 25 Ebrill 2012

Beibl Datblygu: Datblygu 30: Mwy o luniau

Diolch i Victoria am anfon ymlaen mwy o luniau o’r arddangosfa. Ac un gan Carl hefyd, sy’n ymddangos ym mhennawd y tudalen o bryd i’w gilydd: Un newid bach arall i’r wefan: wedi ychwanegu linc i dudalen Facebook Datblygu Trideg … Continue reading Parhau i ddarllen

Glo Man: Merched y Wawr Cangen y Gwter Fawr

Dydd Gwener, Mawrth 9fed, cynhaliodd Cangen y Gwter Fawr eu cyfarfod yng Ngwesty’r Hydd Gwyn, Llandeilo, ac  yn dilyn gwledd flasus, cafwyd anerchiad gan y wraig  wâdd,sef Jill Evans , Aelod Seneddol Ewropeaidd .Pleser pur oedd gwrando arn… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Race Horses ar C2 BBC Radio Cymru #sesiwn

Gwrandewch ar sesiwn arbennig y Race Horses gyda Huw Stephensyn cynnwys ailwampiad o glasur Edward Hhttp://www.bbc.co.uk/blogs/c2/2012/04/race_horses_ar_raglen_huw_step.shtml Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher!

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 – Mathew Ellis Sayer o Masters in France fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ ac ar ol naw o’r gloch fe fydd Guto Brychan yn datgelu pwy fydd ar lwyfan Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ym Mro Morgannwg!

Albym yr wythnos… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pont ddinosor

Doeddwn i ddim yn gwybod am y bont newydd hon yn Tokyo tan y bore ‘ma. Agorodd hi’n swyddogol ym mis Chwefror eleni. Tokyo Gate Bridge ydy’r enw, ac mae ganddi lysenw, sef “Dinosaur Bridge” oherwydd y siâp. Cafodd hi ei goleuo’n ogoneddus neithiwr a d… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

BBC - Blog Vaughan Roderick: Pleidiau neu Enwadau

Rwyf wedi bod yn esgeuluso’r blog ychydig dros yr wythnos ddiwethaf. Roedd ysgrifennu darlith ar gyfer Canolfan y Morlan wedi mwy neu lai lladd fy awch i sgwennu! Sut mae Gweinidogion yn llwyddo i gynhyrchu pregeth yr wythnos, dywedwch?

Fe fydd y dda… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Edrych malen at yr Haf – Maes B – Lein up heno ar Rhaglen Lisa Gwilym Heno

Gwefan Facebook Newydd Maes B 2012 Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cyn Dêl y Tywydd Trwm (a Wedyn)

Mae fy mhen yn dal i droi a’m traed yn cerdded ar bafin y ddinas fel petawn i o hyd ar fwrdd y llong. Ar ôl sawl mordaith hyfryd oedd yn gwneud i rywun feddwl nad oedd  dim gwirionedd yn enw drwg Bae Vizcaya, roedd y tro hwn yn wahanol. Roedd y Pont Aven yn […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Bedyddwyr Dyffryn Nantlle

Mae gen i dair Eglwys yn fy ngofalaeth. Caersalem, Caernarfon; Calfaria, Penygroes ac Ebeneser, Llanllyfni – eglwysi’r Bedyddwyr i gyd. Mae llai na milltir rhwng y ddwy eglwys yn Nyffryn Nantlle a rhaid i mi gydnabod y byddai bywyd yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Jarman – Clwb Ifor Bach #gigspc

Nos Sadwrn 12fed o Fai 20122000 -2330Clwb Ifor BachCaerdydd£10Mwy o wybodaeth ar Facebook gig Jarman Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Rhwydwaith hysbysebion Cymraeg

Wythnos a hanner yn ôl gwnes i awgrymu system o addewidion i asesu’r galw am DVDs cyfresi Cymraeg. Pam dydyn nhw (S4C neu’r cwmnïau cynhyrchu) casglu addewidion/pledges i asesu’r alw? e.e. mae angen targed o 600 person i ryddhau Gwaith/Cartref ar DVD. Dwedwch ‘addwch yma os dych chi eisiau DVD o Gwaith/Cartref’ gyda chyfanswmfa/totalizer. Neu […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Twmffat, Jamie Bevan a’r Gweddillion, JJ Sneed @Saithseren #wrecsam #gigspc

28ain o Ebrill 20122000Saith Seren18 Stryt Caer, WrecsamAm DdimGwefan Facebook y gig Parhau i ddarllen

Meddyliau: Llyfrau!

Dwi ddim yn sicr pe byddai y rhai ydwi’n siarad amdanynt yn darllen hyn, ond hoffwn roi diolch i bawb a oedd mor neis i rannu eu llyfrau â ni. (Nid yn unig pobl breifat, ond hefyd gwasgiau a sefydliadau Cymreig).Mae silff llyfrau Cymraeg yn tyfu … Parhau i ddarllen

Glo Man: Ysgol y Bedol

Cynhaliwyd Eisteddfod Gwyl Dewi lwyddiannus iawn yn yr Ysgol ar Fawrth y Cyntaf gyda’r disgyblion yn cymeryd rhan trwy ganu a llefaru yn unigol ac mewn corau a bu llu ohonynt hefyd yn cystadlu ar y gwaith cartref.  Yr oedd y plant wedi cael eu p… Parhau i ddarllen