Archif Dyddiol: 4 Mai 2012

rhysllwyd.com: Etholiadau Gwynedd (mewn cylchoedd)

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Clwb Rygbi

Bydd camerau Y Clwb Rygbi ym Mharc y Scarlets ar ddydd Sadwrn 5 Mai i ddarlledu Scarlets v Gleision yn fyw yn y RaboDirect Pro12. Rhaglen yn dechrau am 7.10pm.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Diwrnod i’r Brenin?

Yn sgîl methiant Plaid Cymru yng Nghaerffili yn yr etholiadau lleol mae ambell un eisoes wedi bod yn pwyntio bys at Leanne Wood gan ddweud bod ei gwrthwynebiad at y Teulu Brenhinol wedi atal ambell un rhag pleidleisio dros y Blaid.Mae methiant Leanne … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Crocbris am Daith mewn Trên

€21.10 i fynd ar daith trên o 4.5km (nôl a mlaen). Mae’r trên hwn yn dringo hefyd, ychydig dros 400m, a hynny o fewn un o fynyddoedd ysblennydd y Picos de Europa yn nwyrain Asturias. I’r rhai sydd dim yn fodlon/yn gallu cerdded, dyma’r unig ffordd o gyrraedd pentref bach Bulnes. Y llywodraeth a dalodd […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Tyfu’r sîn comics yn Gymraeg

Huw Aaron yn dweud: Dwi’n awyddus iawn i ffindo mwy o bobl sy’n creu straeon stribed/comics yn y Gymraeg. Mae’n hen bryd gael rhyw fath o ‘sîn’ comics yn y Gymraeg, ond wrth chwilio ar Google, yr unig pethe sy’n … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi arbennig

Faint dach chi’n fodlon talu am baned o goffi arbennig? I ddathlu’r 60 mlwyddiant, siop goffi yn Karuizawa, Japan yn cynnig 60 paned arbennig gyda ffa coffi o Jamaica (Blue Mountain) mewn cwpanau wedi’i wneud yn benodol. Fe gewch chi gadw cwpan (un gl Parhau i ddarllen

Welsh Learners: Welsh ‘Meet and Greet’ Course / Cwrs Cyfarch Cymraeg

Welsh learners were better equipped to deal with Welsh calls, how to pronounce Welsh place names, reducing the risk to patients and service users and also understand the expectations of patients and service users i.e. because you answer bilingually, doesn’t mean that Welsh speakers will expect you to speak fluent Welsh. Parhau i ddarllen

S4C Caban: cariad@iaith:love4language

Nia Parry yn ffilmio gydag un o sêr cariad@iaith:love4language eleni. Ond pwy?  Mae cliwiau ar y dudalen Facebook. Allwch chi ddyfalu pwy yw’r wyth seren?  Bydd y sêr yn cael eu datgelu ar Hwb brynhawn Sul 13 Mai, 5.00pm.  Mae …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sgwrs gyda’r gantores Jodie Marie

Y gantores o Arberth yn sgwrsio am ei halbwm gyntaf ac am y criwiau camera fuodd yn ei dilyn ar gyfer y rhaglen ddogfen sydd ar gael i’w gwylio ar Clic.   Efallai nad ydych chi wedi clywed am Jodie Marie eto, ond mae’r …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Byddwch yn barod ar gyfer sioc yn Gwaith Cartref

Actores yn credu y byddwn ni’n synnu gydag ymateb Sara pan bydd gwirionedd yn dod i’r wyneb yn Gwaith Cartref. “Fe wnaeth e fy synnu i pan ddarllenais i’r sgriptiau,” meddai Lauren Phillips 31 oed o Ben-y-bont ar Ogwr. “Ond …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobrau RAP 2012 – rhestr fer Band Byw y flwyddyn

Dyma’r rhestr fer ar gyfer Band Byw y flwyddyn, Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Arolwg: perfformiad Cymraeg ‘anfoddhaol’ cynghorau sir y de

Cyngor Caerdydd yw’r gorau ymysg cynghorau sir de Cymru yn ei gefnogaeth i’r Gymraeg tra bod Merthyr yw’r gwaethaf, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Yn gynharach eleni, holwyd cyfres o gwestiynau i 12 awdurdod lleol… Parhau i ddarllen