Methiant blogio… ond mwy o drydar!

Mae fy nhgyfraniad at fy mlogiau wedi bod yn brin iawn dros yr wythnosau diwetha. Mae’n debyg bod y byd trydar wedi cymryd mwy o fy sylw i fod yn onest, er esgus gwan ydy hynny, gan nad oes rhaid meddwl gormod am wneud ambell i dwît, ac mae’r rhan mwyaf yn diflannu heb derbyn unrhyw sylw mae’n siwr. Er hynny mae’n rhaid dweud bod y cyfrwng yna’n cynnig cyfleuoedd cyson i ddefnyddio’r Gymraeg, ac i weld yr iaith ar waith fel petai. Dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau wrth weld cymaint o bobl yn cofleidio’r technoleg newydd trwy ddefnyddio’r ‘hen’ iaith, cyffrous iawn. Gewch chi ddilyn fy ffrwd trydar yn ngornel y tudalen ‘ma gobeithio..
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.