Blog Cymraeg o Wlad Pwyl

Gobeithio y bydd cefnogaeth gref i’r blog Cymraeg newydd hwn o wlad Pwyl! http://jestynmeddwl.blogspot.co.uk/
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.