Archif Dyddiol: 6 Mawrth 2013

Adenydd Celtaidd: Nid Gath

Wel, nid gallais dal y gath ofnadwy. :O(   Aeth e i mewn i’r dal sawl o droeon ond nad gaea’r dal. Felly gallodd dianc. Nawr, ar ôl dwy wythnos, dw i wedi rhoi’r ffidl yn y tro. Â Gwyn du allan drwy’r diwrnod ac arhosa Cerys yn y tŷ. Dw i’n teimlo euog am hwn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: menyn cnau daear

Mae’r gŵr yn hoffi hwn efo darnau bach o gnau ynddo; hebddyn nhw mae’r mab ifancaf yn hoffi. Roeddwn i’n arfer cadw dwy jar, ond er mwyn gwneud pethau’n syml dw i’n prynu ond un, sef “creamy” bellach. Ar gyfer brechdan fy ngŵr, ychwanega’ i ddarnau o gnau ynddo fy hun wedi ei daenu ar dafell o fara. Mae hyn yn gweithio’n dda. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Broken City (15)

Y Sêr: Mark Wahlberg, Russell Crowe a Catherine Zeta-Jones Y Cyfarwyddo: Allen Hughes Y Sgrifennu: Brian Tucker Hyd: 108mun Adolygais y ffilm Broken City ar raglen Nia ar BBC Radio Cymru ar brynhawn Mercher y 6ed o Fawrth, 2013. Cliciwch yma i wrando … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiad Canolfan Mileniwm Cymru y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref

Ar ddydd Iau, 21ain Chwefror, cymerodd dros ugain o aelodau’r cyhoedd dros Gymru rhan mewn digwyddiad gydag Aelodau Cynulliad i drafod y mater o addasiadau yn y cartref. Mynychodd cyfranogwyr gydag amrywiaeth o anghenion a phrofiadau dros ledled Gymru i ddigwyddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Gwelwyd […] Parhau i ddarllen

city lights...: Papurau a chariad

Ydych chi erioed  wedi meddwl beth wnath pobl gyda bapuro cyn ailgylchu bod y ffasiwn?Roedd pobl ei ddefnyddio fo i ffeindio gariad, wrth gwrs;)Mwynhewch y ffilm byr!  Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdai dathlu Diwrnod y Llyfr

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu Diwrnod y Llyfr trwy gyflwyno deuddeg o weithdai i ddisgyblion ysgolion cynradd. Yr ysgolion a wahoddir i ymweld â’r Llyfrgell yw Castell Caereinion, Trefaldwyn, Griffith Jones, Dyffryn Trannon, Llechyfedach, Dewi Sant Llanelli, Llan-non Llanelli, … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dyfyniad profoclyd Hugo Chávez

Roedd Hugo Chávez yn dyn profoclyd a diddorol dros ben. Dwedodd e yn 2006: “Ar ôl i mi weld methiant diwygiadau cyfalafol a gefnogir gan Washington yn America Ladin, dydw i ddim yn meddwl bod trydedd ffordd rhwng cyfalafiaeth a sosialaeth yn bosibl. Cyfalafiaeth yw ffordd y diawl ac ymelwad. Os ddych chi eisiau gweld pethau trwy […] Parhau i ddarllen