Hel straeon, bod yn stori

Un o’m hoff ymadroddion Saesneg yw “biter bit”. Yn ystod y dyddiau diwethaf yr wyf wedi profi’r hyn y mae’n yn ei olygu. Gohebu ar gyfer rhaglen wythnosol 730 Victoria ydwyf ac yn ei chynhyrchu hefyd. Gyda’m cyflogwr, Y Gorfforaeth Ddarlledu Awstraliadd, yn wynebu torriadau i’w chyllideb mae tynged y rhaglen a’i chwaer-raglenni led led yn wlad yn y fantol. Mae unrhyw stori am yr ABC yn fêl ar fysedd ein cyd-newyddiadurwyr gyda gwefannau’n llawn o adroddiadau a damcaniaethau. Cyfnod anodd a ddweud y lleaif. Mae’n hefyd yn wers bwysig i ni. Wrth deimlo llu o emosiynau yr ydwyf a’m tîm bach yn sylweddoi’r effaith seicolegol o fod yn “stori”. Mae newyddiaduriaeth a’u gweithwyr yn farnwyr, rheithgor a dienyddwyr yn llawer rhy aml. Pennawd cryf a llenwi gofod yw’r blaenoriaethau. Cynnyrch – content bondigrybwyll. Mae safonau ac ymddygiad wedi dioddef o ganlyniad. Nid yw bod yn stori yn beth hawdd ond nid yw ein stori yn fater o fyw a bod. Fe allai fe fod yn llawer gwaeth. Beth bynnag daw o’n drama fach ni, byddaf yn gwneud fy ngorau glas o’r newydd i gofio  sut peth yw bod yn stori wrth i mi hel straeon.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Hel straeon, bod yn stori

Un o’m hoff ymadroddion Saesneg yw “biter bit”. Yn ystod y dyddiau diwethaf yr wyf wedi profi’r hyn y mae’n yn ei olygu. Gohebu ar gyfer rhaglen wythnosol 730 Victoria ydwyf ac yn ei chynhyrchu hefyd. Gyda’m cyflogwr, Y Gorfforaeth Ddarlledu Awstraliadd, yn wynebu torriadau i’w chyllideb mae tynged y rhaglen a’i chwaer-raglenni led led yn wlad yn y fantol. Mae unrhyw stori am yr ABC yn fêl ar fysedd ein cyd-newyddiadurwyr gyda gwefannau’n llawn o adroddiadau a damcaniaethau. Cyfnod anodd a ddweud y lleaif. Mae’n hefyd yn wers bwysig i ni. Wrth deimlo llu o emosiynau yr ydwyf a’m tîm bach yn sylweddoi’r effaith seicolegol o fod yn “stori”. Mae newyddiaduriaeth a’u gweithwyr yn farnwyr, rheithgor a dienyddwyr yn llawer rhy aml. Pennawd cryf a llenwi gofod yw’r blaenoriaethau. Cynnyrch – content bondigrybwyll. Mae safonau ac ymddygiad wedi dioddef o ganlyniad. Nid yw bod yn stori yn beth hawdd ond nid yw ein stori yn fater o fyw a bod. Fe allai fe fod yn llawer gwaeth. Beth bynnag daw o’n drama fach ni, byddaf yn gwneud fy ngorau glas o’r newydd i gofio  sut peth yw bod yn stori wrth i mi hel straeon.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.