Sgwennu / gwastraffu amser

Am resymau gwahanol iawn, mae sgwennu creadigol yn anodd.  Dim rhyfedd bod cynifer o gyrsiau a gweithdai yn cael eu cynnal i helpu amatur fel fi i fynd ati. Un broblem ydi cael amser i wneud y gwaith, ond does dim esgus gen i bellach dros beidio â sgwennu’r cofiant sydd ar y gweill ers tua pum mlynedd.  Cofiant dwy hen ffrind o’r Almaen ydi o: Paula (y lluniais i ysgrif amdani ar gyfer y Genedlaethol) ac Ilse, ei chwaer fach. Bu farw Paula yn y Swistir yn 2014 yn 99 oed, ac Ilse yn Llundain yn 2000, hithau’n 84. Paula yn Lausanne yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf Dydi cael triniaeth cemotherapi ddim yn hwyluso sgwennu – mae’n anoddach canolbwyntio, heb sôn am fagu digon o ynni i wneud y gwaith. A’r llynedd, ar wahân i briodas Elen, fy merch hynaf, ddiwedd mis Medi, roeddwn i’n eithaf prysur gydag Eisteddfod y Fenni yn gynharach yn y flwyddyn.  Na, nid y Genedlaethol, ond ein heisteddfod fach leol ni – www.eisteddfodyfenni.co.uk – sy’n digwydd bob blwyddyn. (Ac sy’n edrych am rywun arall i ymgymryd â’r gwaith hybu o hyn ymlaen, gyda llaw, os ydach chi’n ffansïo tipyn o ddifyrrwch!) Felly gan nad oedd esgus go iawn gen i dyma ddechrau edrych am resymau eraill dros beidio â setlo i lawr wrth y cyfrifiadur.  Angen tacluso’r garej. Eisiau cysylltu gyda ffrind o Ffrainc yr oeddwn wedi anghofio amdani ers rhai misoedd. Amser i sgwennu blog arall.  Siopa, talu biliau, garddio, mynd i nofio, darllen llyfr y clwb llyfrau, mynd i’r dref, torri gwallt… Mwy na digon i’w wneud – sut mae’r awduron yma’n cael amser i sgwennu, gyda chymaint i’w wneud bob dydd? Dair wythnos yn ôl es i Grughywel i wrando ar arbenigwraig yn trafod sut i sicrhau bod eich gwaith yn cael ei gyhoeddi. Tipyn yn gynnar, efallai, a’r gwaith dan sylw yn fy achos i heb ei ddechrau, heb sôn am ei orffen… A braidd yn amherthnasol hefyd, gan i’r fenyw dreulio mwy na hanner yr amser yn sôn am sut i sgwennu, nid sut i gyhoeddi eich gwaith.  Llond byd o “tips” am sut i osgoi gwastraffu amser, sut i lunio amserlen ysgrifennu bob dydd ac yn y blaen. Doedd dim angen hynny arna’i o gwbl!  Eisiau rhywun i gyhoeddi’r campwaith ydwi, nid mynd ati i sgwennu’r peth.  
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.