Archif Dyddiol: 1 Mawrth 2017

Ailddysgu: Gwanwyn, dydd Gwyl Dewi a hel atgofion…

Dwi wastad yn meddwl bod Gwanwyn ar y ffordd erbyn dydd Gwyl Dewi.  Ac am unwaith roedd heddiw yn sych, a roeddwn i’n hel atgofion am dydd Gwyl Dewi pan r’on yn blentyn yng Nghaernarfon.  Dwi’n cofio cerdded i’r ysgol gan gwybod ein bod ni’n gorffen ysgol hanner dydd – a cael dod adref, a’r pleser o gerdded gan rhagweld y prynhawn rhydd i ddod.  Ac wrth sôn am y gorffenol, mi ddois ar draws hen luniau wrth twtio.  Dyma un o’r siop teuluol ar y maes yng Nghaernarfon.  


Dwi ddim yn siwr pryd cafodd y llun ym ei dynnu, ond fel gwelwch roedd digon o hysbysebu ar yr adeilad!  W.J.Owen oedd enw’r siop – “Corn & Seed Merchants” oedd hi.  Mae’n anodd gweld yr enw yn y llun, ond mae enw Harpers [drws nesaf dwi’n meddwl?] yn  amlwg yn y llun nesaf – lle ‘r ydwi ym mreichiau Anti Glad, bron ty allan i’r siop. 


Erbyn y chwechdegau fy nhad, fy modryb, Anti Glad, a weithiau ‘Wili Vaughan’, cefnder fy nhad, odd yn rhedeg y siop. A dyma llun fy nhad yn gweithio ty fewn i’r siop:


Dydy o ddim yn llun da iawn. Mae dydd Gwyl Ddewi yn arbennig o hyd a mi fyddaf yn mynd yn ôl i Gaernarfon am y benwythnos i gymryd rhan yn y Gŵyl ddewi Arall sydd ymlaen.  Edrych ymlaen.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

Happy St David’s Day to you all! We are pleased to announce our new #LoveArt campaign. Famous Welsh personalities will be choosing their favourite art […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Gwlad mewn Geiriau

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, gwnaethom ofyn i gannoedd o bobl ddisgrifio beth y mae Cymru yn ei olygu iddyn nhw mewn dim ond un gair… Gwnaethom wahodd ymwelwyr â’r Senedd i ysgrifennu eu geiriau ar gerdyn post a’i adael gyda ni. Gwnaethom hefyd ffilmio rhai gwirfoddolwyr hynod o wladgarol… Mae wedi bod yn … Continue reading Gwlad mewn Geiriau Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y dydd yn ‘mestyn

Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi! ‘Gwnewch y pethau bychain’ medd ein nawddsant, ac un peth bychan i’w ddathlu ar hyn o bryd ydi’r ychydig funudau ychwanegol o olau dydd a gawn yn ddyddiol wrth edrych ymlaen at y gwanwyn. Mae amser gwell i ddyfod,  ha-hale… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dewi

Gŵyl Dewi Sant Hapus o Oklahoma. Bydda i’n crasu Bara Brith a choginio cawl cennin heddiw. Parhau i ddarllen

Cynghrair Cymunedau Cymraeg: Newidiwch y drefn, cyn bod y drefn yn eich newid chi!

Mae Cadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg Ceridwen Lloyd-Morgan, cynghorydd cymunedol o Drawsgoed, yn angerddol am rannu profiadau ac anawsterau bywyd cefn gwlad gyda chynulleidfa fwy eang.  Dewch i gefnogi o 10.30am Dydd Sadwrn yma yng Nghyngor Tref Aberystwyth, er mwyn newid y drefn cyn bod y drefn yn eich newid chi! “Mae picied i’r Swyddfa Bost agosaf yn daith farathon […] Parhau i ddarllen

atgof.co: Melinau gwlân Cymru / Woollen Mills of Wales