Archif Dyddiol: 2 Mawrth 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 29:10-13 (BCND:tud.393 / BCN: tud.359)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Wrth i ni ymgynnull at ein gilydd i foli a rhoi ein hunain o dan awdurdod Y Gair, darganfyddwn fod iaith yn rhy gyfyngedig i gyfleu mor fawr ac mor hyfryd ydy’r Un Duw Byw.

Wythnos . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwech

Maen nhw wedi goroesi’r nosweithiau oer. Er bod y nifer wedi gostwng i chwech, mae’n tiwlipau ni’n ymddangos yn iawn. Dim ond un a flodeuodd y llynedd; gobeithio y cawn ni weld mwy o flodau eleni.  Parhau i ddarllen

Awê Awen: Darllen India

Mae rhywun yn meddwl bod teithio’n gyfle gwych i ddarllen llwyth o lyfrau. Mewn gwirionedd, os ydych chi’n teithio fel ni beth bynnag, does dim llawer o amser i ddarllen er mwynhad. Mae unrhyw amser sy’ ddim yn cael ei dreulio’n profi rhyfeddodau gwlad yn mynd ar ddarllen tywyslyfrau* er mwyn cynllunio rhannau nesa’r daith. […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Yfory (Theatr Bara Caws)

Lai na phum munud i fewn i’r ddrama Yfory (Theatr Bara Caws), fe wyddwn i un peth yn sicr;  y bydden i eisiau ei gwylio hi eilwaith –  ac eto, ac eto, o bosib. O’r eiliad gamodd Dewi Rhys Williams … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bywyd Newydd yng Nghrist (Colosiaid 2:20-Colosiaid 3:3) – Rhodri Glyn (26.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhowch 3 munud i helpu @Wicipedia Cymraeg

Helpwch Wicipedia Cymraeg trwy lenwi’r arolwg byr hwn yn ddi-enw os gwelwch yn dda: https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZCNjkrqwRvxFrf Dylai fe gymryd rhyw dri munud i’w gwblhau. Diolch o galon i chi!

The post Rhowch 3 munud i helpu @Wicipedia Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 8th March, 7.30

I Saw a Man – Owen Sheers Ar ôl colled sydyn ei wraig, mae Michael Turner yn symud i Lundain i ddechrau eto. Yn byw ar stryd dawel yn Hampstead, mae’n datblygu bond agos gyda’r teulu Nelson drws nesaf: Josh, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Film: ‘The Song We Sing is About Freedom’ (1975)

In 1975, Côr y Brythoniaid, a male voice choir from Blaenau Ffestiniog, undertook exchange visits with The Zoltan Kodaly Male Voice Choir from the United […] Parhau i ddarllen