Archif Dyddiol: 3 Mawrth 2017

fel y moroedd: 3 mawrth

Gŵyl Ferched Hapus i’r holl ferched, hen ac ifanc! Roeddwn i’n barod eleni; tynnais fy noliau allan o’r blwch ddyddiau’n ôl, ynghyd â’r hen bapur newydd a ddefnyddir fel padin. Papur newydd Saesneg o Japan dyddiwyd 27 Mehefin, 1990 – y flwyddyn symudais efo’r teulu i America. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr 2017

Da ydi Diwrnod y Llyfr – sydd bellach fwy neu lai yn Wythnos y Llyfr gan fod ysgolion weithiau’n cael trafferth cyfyngu’r gweithgareddau llyfryddol i un diwrnod, diolch i ymarferion Steddfod yr Urdd, gwersi nofio/beicio ac ati. Mi fues i yn Ysgol y Traeth, Bermo ar ddydd Mawrth, fel rhan o Wythnos Cŵl Cymru Ysgol […] Parhau i ddarllen

Cynghrair Cymunedau Cymraeg: O Bapur Pawb… i Gyfryngau Cymdeithasol i Bawb!

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CYNGHRAIR CYMUNEDAU CYMRAEG Wrth i’r ddadl am rôl papurau bro yn yr oes ddigidol barhau, ac wrth i’r cyfryngau cyfredol dod at ei gilydd i fod yn un, yw hi’n amser i’ch cymuned chi ddod at ei gilydd yn gytûn dros un thema, un gred, un man cychwyn?: boed hynny’r iaith Gymraeg […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dirgelwch llofruddiaeth Dolwen– 35 Diwrnod yn dychwelyd

Mae cyfrinachau a chelwyddau yn dod i’r wyneb wrth i frodyr a chwiorydd ddod ynghyd i daenu llwch eu mam, Mair ac i drafod dyfodol y cartref teuluol. Croeso i Dolwen – hen dŷ mawreddog sy’n lleoliad i’r gyfres newydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Remembering Eirionedd Baskerville

It gives me great sadness to write this blog in memory of my friend and mentor, Eirionedd Baskerville. Eirionedd joined the Department of Manuscripts and […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 10 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 11 Mawrth am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen