Archif Dyddiol: 5 Mawrth 2017

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Beth a ddaw?

Wn i ddim a wêl y rhifyn hwn olau dydd fore Sul gan fod rhywbeth mawr yn bod ar yr argraffydd ar fy nesg.  Mae’n llyncu papur yn awchus gan ei rwygo ac achosi camdreuliad go arw rywle yng ngwaelod ei fol.  Mae gen i ofn nad oes obaith iddo wella cyn y bore, os […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: GISDA yn cefnogi pobl ifanc Bro Ffestiniog

Erthygl gan Ceri Cunnigton, am ei waith yn ceisio atal digartrefedd, a mwy.

“Y peth gwaetha’ a ddigwyddodd i’r ardal ’ma oedd pan ’nath y criw GISDA ’na symud i fewn.”
Dyma lais unigolyn ar y stryd fawr ym Mlaenau Ffestiniog yn ddiweddar… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit ac etholiadau Gogledd Iwerddon

Felly dyna ni – mae’r DU yn wynebu tri argyfwng cyfansoddiadol ar yr un pryd – negydu termau ymadawiad y DU a’r UE, ail refferendwm tebygol ar ymadawiad yr Alban a’r DU a cheisio adgyfodi Stormont.  Mae’n fwy na phosibl y bydd delio efo galwadau a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5 Mawrth 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Dyma’n disgyblion yn barod at gyfer ein hoedfa deulu Mawrth 19: Seimon Pedr; Andreas; Iafo; Ioan; Philip; Bartholomeus; Mathew; Thomas; Iago; Simon y Selot; Jwdas a Jwdas Iscariot.  Cawsom gyfle i edrych at y llun yma o’r Pilipinas gan edrych… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 3 Mawrth 2017 – Cyfarfod Chwiorydd Byd-Eang

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig wedi ei gyflwyno gan ferched Y Pilipinas. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 19 Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Heddiw cawsom hanes Iesu Grist yn galw disgybl arall sef Mathew, y casglwr trethi.  Ail-grewyd hanes Mathew gyda’r teganau. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: 5ed Chwefror 2017 – Hwyl a Sbri Ysgol Sul

Hanes Iesu yn dewis y pedwar disgybl oedd yn bysgotwyr: Iago, Ioan, Andreas a Seimon. Adnod TYRD DILYN FI. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Eurgain Haf

Hogan o Benisarwaun yng Ngwynedd yw’r awdures Eurgain Haf, ond erbyn hyn mae hi wedi ymgartrefu ym Mhontypridd ac yn fam i ddau o blant bach. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 1994 a Choron Eisteddfod Môn yn 2002. Enillodd hefyd Fedal Ddrama yr Eisteddfod Ryng-golegol yn 1994. Roedd yn un o’r rhai a ddaeth […] Parhau i ddarllen