Archif Dyddiol: 7 Mawrth 2017

fel y moroedd: adlewyrchiadau oklahomanaidd

Cawson ni storm ofnadwy o gryf neithiwr. Roeddwn i’n ofni y byddai ffenestr fy ystafell wely yn cael ei chwalu hyd yn oed oherwydd y gwynt nerthol. Roedd popeth yn iawn y bore ‘ma, fodd bynnag ar wahân i rai canghennau a syrthiodd yn yr iard gefn. Golchodd y storm yr awyr yn lân, ac roedd yn fore braf. Des i ar draws coeden flodeuog yn y goedwig. Parhau i ddarllen

helo gan helen: yn ôl i’r llawr: arwyr di-glod safonau masnach

Mae rhai o wasanaethau’r cyngor yn fwy amlwg nag eraill. Casgliadau biniau. Atgyweirio ffyrdd. Ysgolion. Rydym yn sylwi ar y pethau hyn gan eu bod yn cyffwrdd ein bywydau yn ddyddiol. Ond mae yna lawer o bethau eraill na sylwir arnynt – ac eto maent yn effeithio ar ein bywydau yr un fath. Rwyf wedi […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM MENYW O HANES CYMRU DYLID EU COFIO

I ddathlu diwrnod rhyngwladol y merched 2017 dyma edrych yn ol ar rai o ferched ysbrydoledig o hanes Cymru. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lolipop

Sylwi bod tipyn o gorddi eto y dyddiau hyn, e.e. ar safle BBC Cymru, ynghylch swyddogaeth y Plisman Iaith yn ein gwlad. Dyma lyfr bach y byddai’n dda i’r ddwy ochr yn y ffrae – Plismyn a Lladron – ei ddarllen. Wn i ddim a yw’r awdur yn Blisman Iaith. Go brin efallai, mae’n greadur […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Peth arall pwysig iawn …

Gwrandewch ar y sgwrs a’r apêl hon. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut allwn annog partneriaid i gefnogi dull gweithredu amlasiantaeth?

Arweiniodd Simon Pickthall o Vanguard Consulting weithdy yn ein digwyddiad ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr. Isod mae Simon yn edrych ar sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i wella’r gwasanaethau y mae pobl yn eu derbyn. Mae’r cwestiwn yn un cyffredin. Mae pobl wedi bod yn ceisio annog partneriaid ers blynyddoedd i gydweithio er mwyn […] Parhau i ddarllen