Archif Dyddiol: 9 Mawrth 2017

Eglwysi Bro Aled: • Byw y Bywyd Newydd (Colosiaid 3:4-11) – Rhodri Glyn (05.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05032017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai fawr

Cychwynnodd y tri ar siwrnai fawr heddiw – fy merch hynaf, ei gŵr a fy mab ifancaf. Maen nhw newydd adael maes awyr Dallas i fynd i Japan. Byddan nhw’n aros yn Tokyo am ryw ddeg diwrnod yn ymweld â’r teulu a ffrindiau, ac yn cael profiad uniongyrchol o Japan. Y tro cyntaf ydy hwn i fy mab i fynd i Japan; bydd o’n cael hwyl heb ddrysu efo ei chwaer a’i gŵr yn ei dywys o gwmpas. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-03-09 16:25:50

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwobr o £250: Hanes Lladrad Gemau Caerdydd Ebrill 1920

Un o’r nifer o wrthrychau anarferol sydd i’w canfod yn Archifau Morgannwg yw poster tua 2 x 3 troedfedd, a gynhyrchwyd ym 1920, sy’n cynnig gwobr o £250 am wybodaeth sy’n arwain at arestio “…lleidr neu ladron…” oedd wedi torri mewn i siop gemwaith yng nghanol Caerdydd [DCON/UNL/333].  Wedi ei gyhoeddi gan yr yswirwyr, Messrs […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Gwneud gwasanaethau’n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Mae Tîm y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminar dysgu a rennir sy’n canolbwyntio ar fynediad i wasanaethau ar gyfer pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg. Pam rydym yn cynnal y digwyddiad hwn? Mae Rachel Harries, Swyddfa Archwilio Cymru, yn rhannu ein syniadaeth ar y pwnc hwn… Os na all rhywun siarad Cymraeg […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ’Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Milwr Llwyd

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Adroddwyd yn y North Wales Chronicle ar Chwefror 2ail 1917 fod hen chwarelwr o Stiniog yn ddig o glywed fod merched erbyn hynny yn cael eu cyflogi mewn banciau, swyddfeyd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trethu’r hunan gyflogedig

National Library of Wales Blog: Gender equilibrium

The Welsh Wicipedia becomes gender neutral. The Welsh Wicipedia has become one of the first Wikipedia’s in the world to offer as many articles about […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Gorwel eto

Mae’n bryd dyfynnu unwaith eto ein cyfieithiad o’r englyn enwog: THE HORIZON Here’s a mirage like rim of wheel – around us, Masterpiece of remarkable wizard; Old line far that not exist, Old finish that not finishing. § Ond gwamalrwydd o’r naill du. Fore Llun (6 Mawrth) digwyddais daro ar un o gynghorwyr Gwynedd. “Be […] Parhau i ddarllen