Archif Dyddiol: 10 Mawrth 2017

anturypaleone: Almaeneg :)

Heb ‘sgwennu dim ers ‘chydig felly’n meddwl y dylwn i. A dwi’n mynd i siarad am y diffyg Almaeneg  sydd gennai. Wrth feddwl am y peth nawr dwi ‘di byw yma am flwyddyn a hanner, fwy neu lai a m’ond ‘di pigo fyny rhai pethau, gallai ddeall llawer mwy na dwi’n siarad ond dal dyw … More Almaeneg 🙂 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llyfr newydd

“Ymchwiliwyd yn drylwyr; cynhwysfawr ac eto cryno; treiddgar; aruthrol; llenyddiaeth ryfeddol; y llyfr gorau a brynais erioed” – hyn ydy ond rhan o ganmoliaeth a roddwyd i’r llyfr newydd sbon hwnnw sydd yn dod i frig Amazon. Reasons To Vote For Democra… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhai eglurhadau / Some Clarifications

Scroll down to read the following in English. Hoffa anarchwaethus amlygu rhai pwyntiau a wnaethwn yn ein herthygl “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“. Goruchafwyr gwyn a Goruchafiaeth wen Er bod y bachiad hwn gan ffasgiaid goruchafol gwyn Prydeinig o symbolau Cymreig yn ddatblygiad diweddar, rhaid pwysleisio bod y perthynas rhwng Cymry gwyn, gan gynnwys […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol

Ym mhennod yma stori epic trawsnewidiad yr Haclediad o raglen tech i raglen gwirod a nostalgia; ry’n ni’n edrych ar y Nokia 3310, sy’ wedi ei atgyfodi, yn galaru am wasanaethau Google sy’n sicr ddim, ac yn chwennychu am Nintendo Switch, iei! Hyn i gyd a llwyth o sgwrsio, rhegfeydd a barn heb wybodaeth, yn […]

The post 56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwasanaethau cyfreithiol i bawb, nid i’r lleiafrif

Enid Rowlands, Cadeirydd yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithiol, yn son am ei gwaith a galw am gyfleoedd mwy cyfartal Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar y Bae

Golwg ar y Bae – cyfres fideo wythnosol gan golwg360 yn crynhoi digwyddiadau’r Senedd. Yn rhifyn diweddaraf Golwg ar y Bae, byddwn ni’n edrych ar gwestiynau’r Prif Weinidog yr wythnos hon – “no score draw” oedd hi yn ôl y… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 20ain Mawrth, 3.00yh

Y Nant – Bet Jones Digon brith yw’r cymeriadau sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad, ond mae lladd ar feddwl un. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: TUDALEN FACEBOOK

HIBellach mae gennym dudalen FACEBOOK sydd yn cael ei ddiweddaru yn gyson.Felly er mwyn cael y newyddion diweddaraf am CAPEL GELLIMANWYDD ewch i https://www.facebook.com/Gellimanwydd/ Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 2:1-6 (BCND:tud.256 / BCN: tud.235)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd mewn addoliad, diolchwn iddo am ddod yn gnawd a bod Iesu Grist yn Waredwr llwyr ddigonol ar gyfer ein holl anghenion. Gwyddom fod nifer o’n plith yn wynebu cyfnod digon . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen