Archif Dyddiol: 11 Mawrth 2017

BlogMenai.com: Etholiadau lleol 1 – Gwynedd

Mae’r Blaid yn rheoli Gwynedd ar hyn o bryd ar ei liwt ei hun.  Methodd wneud hynny o drwch blewyn yn 2012, ond mae cyfres o is etholiadau llwyddiannus a rhai o gynghorwyr Llais Gwynedd yn croesi’r llawr wedi rhoi grym i ‘r Blaid.  Dylai ddal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar gyfer y fath amser â hwn

Mae Gŵyl Pwrim arnon ni dros y penwythnos – yr amser i gofio bod Duw wedi achub yr Iddewon rhag dinistrio yn Persia rhyw 2,500 mlynedd yn ôl. Mae’n achlysur llawen i’r Iddewon efo gorymdeithiau a phartïon ayyb. Yma yn Oklahoma, fodd bynnag, dw i a’r teulu’n ail-ddarllen hanes Esther a diolch i Dduw am ei ffyddlondeb. Dyma’r fideo gorau amdani hi yn fy nhyb i. Parhau i ddarllen