Archif Dyddiol: 12 Mawrth 2017

Y Papur Gwyrdd: Gwadwyr newid hinsawdd yn ennill grym trwy’r diwydiant tanwydd ffosil

Rydym yn ysgrifennu’r geiriau hyn wrth i Brif Weinidog Ceidwadol San Steffan, Theresa May, baratoi i weithredu Erthygl 50. Ei nod yw rhwygo’r Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd. Dyna Lywodraeth asgell-dde yn gweithredu Brexit yn unol â dymuniad mudiad asgell-dde … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Drewdod

A minnau wedi sôn amdani bythefnos yn ôl mae’n bosibl y byddai Theresa’n dweud fod gen i obsesiwn ynglŷn â hi. Mae Mrs May, wedi’r cwbl, yn un dda am nabod obsesiwn.  Mi aeth i’r Alban i ddweud wrth bawb fod yr SNP yn chwarae gemau, yn esgeuluso’r gwir faterion sy’n poeni pobl, ac yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl pwrim hapus

Hamantaschen ydy’r melysion nodweddiadol ar gyfer Gŵyl Pwrim. Dyma fy fersiwn – burrito ffa.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau lleol 2 – Ynys Mon

Ar bapur Ynys Mon ddylai fod y sir fwyaf hawdd i ‘r Blaid ennill grym ynddi ar ol Gwynedd – roedd pethau’n agos yn 2013 – a 2013 oedd y dyddiad oherwydd i’r etholiadau gael eu gohirio yn sgil camau gan Llywodraeth Cymru i ddelio efo’r blynyddoedd o lan… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 16 Mawrth, 10.30yb

‘Nofelau Cyffro’  Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)   Parhau i ddarllen

atgof.co: Lansio llyfr – Book launch