Archif Dyddiol: 13 Mawrth 2017

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Ebrill 2017 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 5ed Ebrill, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Mae’n bleser rhoi gwybod mai Steffan Lewis AC fydd y gwr gwadd. Mae Steffan yn yn un o’r to newydd o wleidyddion y Blaid a chanddo syniadau … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: Japan – kimono

Mae fy mhlant yn cael gwyliau hyfryd yn Japan. Cafodd fy mab ei daro gan y ffaith bod Japan yn anhygoel o lân a bod y bobl yn hynod o glên. Cawson nhw ynghyd eu dwy chwaer yno ddiwrnod hynod o arbennig – roedd tiwtor kimono fy drydedd ferch yn glên iawn i gynnig rhoi kimono arnyn nhw i gyd gan gynnwys yr hogiau. (Sgil arbennig ydy gwisgo kimono ar eich pen eich hun.) Cerddon nhw i deml gerllaw yn eu kimono ar gyfer tynnu lluniau. Roedd y tiwtor wedi blino’n lân ond hapus! Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r dasg o ddod â deunydd i godi lefel y tir ar y safle adeiladu a’r gwaith peilio wedi cael eu cwblhau. Mae hyn wedi galluogi’r gwaith […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Shane Williams

On March 12th 1881 the Welsh Rugby Union was formed in the Castle Hotel, Neath and today marks its 136th Anniversary.   This portrait of […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gardd wyllt gymunedol

O’r diwedd mae’r syniad o ddatblygu gardd ar gyfer bywyd gwyllt i’r gymuned wedi cymryd cam pellach ymlaen. Erbyn heddiw, mae pawb yn ymwybodol o safle’r rhandiroedd sydd ar ymylon y dref; safle sydd yn cynnig lle i drigolion yr ardal dyfu ll… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Yn Erbyn y Ffrwd

gan Elidir Jones Ar yr olwg gynta, mae gwefannau fel Twitch yn edrych fel manna o’r nefoedd i ffans o gemau. Cant a mil o sianeli gwahanol yn ffrydio gemau’n fyw, o hoelion wyth y sîn e-chwaraeon fel League of Legends a Hearthstone, i glasuron retro, i gemau sydd wedi dod yn llwyddiant ar sail ffrydiau byw fel Stardew Valley…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o orffwylldra gan Felix

Am wn i mai cyfeirio at y Reconquesta mae’r dyn – cyfres o ryfeloedd a arweiniodd at tua 7 miliwn o farwolaethau. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llongyfarchiadau i’r Dib Lems Cymreig _ _

_ _ ar lwyddiant ysgubol eu cynhadledd flynyddol.Wele’r dyrfa enfawr oedd yn gwrando ar araith eu llywydd, Mark Williams. Parhau i ddarllen