Archif Dyddiol: 17 Mawrth 2017

fel y moroedd: safon ddwbl

Dw i ddim yn deall sut ar y ddaear gall barnwr atal Arlywydd America rhag amddiffyn pobl America yn erbyn perygl cenedlaethol eithafol . Gwnaethpwyd, fodd bynnag, tro ar ôl tro. Hollol ragrithiwr ydy’r barnwr o Hawaii yn y digwyddiad diweddaraf. Dim ond saith ffoadur derbyniodd Hawaii yn 2015, a doedd neb yn dod o’r chwe gwlad yn Nwyrain Canol. “Syfrdanol ydy’r safon ddwbl” unwaith eto. Parhau i ddarllen

: Cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd

Croeso i’r flog diweddaraf. Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd agoriad swyddogol y cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd yn Nhremorfa.  Heddiw, es i draw i ddysgu mwy amdano. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bro Ffestiniog ar Flaen y Gad

Rhan o erthygl Ceri Cunnington, a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2017.

Mae’r ardal hon wedi gweld nifer o welliannau pwysig yn y cyfnod diweddar, megis datblygiad canol tref Blaenau a thwf gweithgaredd nifer o fentrau cymunedol. Yn gynyddol mae ard… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ddim rhagfarnau crefyddol – dim o gwbl

O gael ei hun yn y cyfryngau prif lif am drydar sylw cwbl boncyrs mae Felix Aubel am i ni ddeall nad oes ganddo unrhyw ragfarnau crefyddol neu hiliol.Roeddwn i’n gofyn cwestiwn pen agored am sylwadau gwrth-grefyddol y trydariad, ac nid yn gwneud datgan… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12032017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 61:1-8 (BCND:tud.523 / BCN: tud.478)

Bore da a chroeso i chi i gyd i’r oedfaon bore ’ma. Gofynnwn y bydd yr Arglwydd yn agor ein calonnau heddiw i dderbyn ei air, ac i ddyfnhau ein perthynas gydag Ef. Gweddïwn y byddwn yn cael noddfa yng Ngair Duw a chymdeithas gariadus gyda’i . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen