Archif Dyddiol: 5 Ebrill 2017

Blog Glyn Adda: Neges ddifrifol i ymgeiswyr

Dyma etholiadau’r cynghorau sir yn dod, ac enwau’r holl ymgeiswyr yn hysbys. Fe wynebir cyngor newydd Gwynedd, beth bynnag fydd ei gyfansoddiad gwleidyddol, gan y cwestiwn pwysicaf i ddod i’w sylw yn ei holl hanes, sef a newidir y polisi iaith a chynllunio i gyd-fynd â dymuniadau cwmni Horizon. Bydd gofyn dewis rhwng: (a)   […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendith duw

Mae fy mam mewn cartref henoed ers dyddiau wrth iddi fethu codi oherwydd problem ar yr asgwrn cefn. Er bod hi’n gorfod gorwedd drwy’r amser, mae hi’n siriol. Mae hi’n medru gweld blodau ceirios oddi wrth y ffenestr hyd yn oed. Diolch i’r staff clên ac ymroddgar, mae hi’n cael gofal da. Ymwelodd un o fy merched â hi ddoe, a thra oedd hi yno, ffoniodd fy merch hynaf hi. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs. (Gweler y llun.) Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Problemau Llafur ym Mangor yn gwaethygu

Mae’n debyg nad yw’n fawr o gyfrinach i Lafur gael coblyn o gweir gan Blaid Cymru ym Mangor yn etholiad y Cynulliad y llynedd.  Efallai na fydd hyn yn golygu llawer i’r sawl yn eich plith sy’n byw y tu allan i Arfon, ond mae’r ddinas yn gyn gadarn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymgeiswyr Gwynedd

Wele ymgeiswyr Gwynedd a’r sawl sydd wedi ennill seddau yn ddi wrthwynebiad.  Mae yna lawer o ailadrodd rhwng yr ail a’r trydydd sleid – ymddiheuriadau – dwi’n gweithio ar ipad a fedra i ddim torri’r lluniau. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

Every line on his face tells a story ….. Why Presenter Sian Lloyd has chosen a portrait of Evan Roberts by Kyffin Williams as one […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 12 Ebrill, 7.30

Pigeon – Alys Conran Mae Pigeon yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli diniweidrwydd, a stori … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen