Archif Dyddiol: 6 Ebrill 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Mathew 21:6-10 (BCND:tud.824/ BCN: tud.22)

Bore da a chroeso i chi gyd i’r oedfaon ym Mro Aled ar Sul y Blodau. Gweddïwn y byddwn yn gallu gadael ein beichiau a’n trafferthion o flaen Yr Arglwydd gan wybod yn sicr ei fod yn Dduw sy’n gallu dal y pwysau i gyd ac sy’n . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y tiwlip

Cafodd yr unig diwlip dewr a oedd yn blodeuo am ddyddiau ei ladd neithiwr. Darganfuwyd y troseddwr drwy’r camera diogelwch – gwiwer ddrwg oedd o! Wedi cael gafael yn y blodyn druan, bwytaodd y wiwer y peth yn y canol. Dewisais beidio â gosod cawell ar y blodyn eleni oherwydd bod o’n lleihau’r harddwch. O leiaf nid fandal creulon ond gwiwer oedd y pechadur, ac roedd y blodyn ar fin gorffen beth bynnag.  Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Davies yr ‘Ocean’: 130 o flynyddoedd ers ymgorfforiad yr Ocean Coal Company Ltd.

Roedd David Davies, y cyfeirir ato’n aml fel y miliwnydd Cymreig cyntaf, yn gyfrifol am ddatblygiad rheilffyrdd yng Nghymru ac ef hefyd oedd y dyn fu’n gyfrifol am greu dociau’r Barri. Law yn llaw â’r mentrau hyn, canfu lwyddiant hefyd fel perchennog gwaith glo, gan ennill y llysenw “Davies the Ocean” yn sgil ei ddatblygu […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “The Great British Delusion-off” – ar eich sgrin cyn hir!

Aled Gwyn Job sy’n trafod Ceidwadaeth – oddi mewn ac ar ei ffordd allan o Ewrop Parhau i ddarllen