Archif Dyddiol: 7 Ebrill 2017

Hacio'r Iaith: Haclediad 57: Yr Hashnods Perthnasol

Ym mhennod ddiweddaraf yr Haclediad bydd y Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod sut gall yr hashnods cywir ddileu terfysgaeth, pam mai dal dim ond bŵz siomedig sydd gan Sioned, Brwydr y Barfau a holi faint o turn on yw’r Switch. Ymunwch â nhw am awr o farn heb ymchwil na gwybodaeth, falle fydd o’n […]

The post Haclediad 57: Yr Hashnods Perthnasol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan: There was a problem connecting to Twitter. Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru. Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae […]

The post Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Deffro

Heb bostio ar hwn ers oesoedd! Mi dria i eto… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llefrith ceirch

Fe wnes i lefrith ceirch am y tro cyntaf. Ces i fy synnu pa mor hawdd ei wneud. Wedi sicrhau bod ganddo ddigon o galsiwm, gwelais sawl fideo (yn Eidaleg a Ffrangeg i ddysgu’r ieithoedd hyn ar yr un pryd) i wybod sut i fynd ati. Mae’n ymddangos bod yna ddau fodd yn y bôn – defnyddio ceirch sych neu un wedi’i goginio. Dewisais y cyntaf oherwydd ei fod o’n symlach, a dyma gael 500 ml o lefrith ceirch ffres! Ychwanegais dipyn o halen a mêl. Efallai nad ydy o mor flasus â llefrith buwch, ond mae o’n ddigon da a heb lactos.
Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Mae blog Participation Cymru bellach wedi symud!

Ewch i http://participation.cymru/cy/blog i ddarllen ein blogiau diweddaraf. Os oeddech wedi tanysgrifio – peidiwch â phoeni, rydym wedi symud eich tanysgrifiad drosodd i’n gwefan newydd. Diolch Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Myfyriwr o Brestatyn yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu

Mae myfyriwr wedi bod yn creu gyrfa yn y diwydiant adeiladu ar ôl cael ei ysbrydoli ar ymweliad ysgol. Aeth cyn-ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd, Morgan Davies, i ymweld â’r cwmni trin dur, Evadx, yn rhan o gyfres o dripiau addysgiadol cyn adeiladu estyniad gwerth £16 miliwn yn yr ysgol, a gwblhawyd yn gynharach eleni. […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Pwyntiau Siarad – Llyfrgell Rhuddlan, 12 Ebrill, 9.30 – 12.30

Mae Pwyntiau Siarad wedi eu cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol ac yn gweithio gyda nifer o asiantaethau allanol i gynnig cyngor a chefnogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl a chorfforol, gwasanaethau cefnogi gofalwyr, rhyngweithiad cymdeithasol a digwyddiadau cymunedol. Mae staff … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen