Archif Dyddiol: 9 Ebrill 2017

newydd sbon: Clytwaith gyda Textures.js

Un llyfrgell JavaScript poblogaidd yw D3.js (Data Driven Documents) sy’n gwneud hi’n haws dangos pob math o ddelweddau ar y we. Llyfrgell JavaScript delweddu cyflenwol newydd yw Textures.js. Mae’n gwneud hi’n haws ychwanegu gweadau i siapiau neu ffiniau. Yn fy achos i, dewisais ffiniau siroedd cyfredol Cymru. Os wnewch ddiweddaru’r dudalen o’r ddolen isod, mi […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Wylo

  Mae’n anhygoel mor barod yw rhai i sôn am ryfel.  Pwy yn ei iawn bwyll allasai ddychmygu y byddai gwleidydd profiadol yn awgrymu y gallai Prydain ystyried am un eiliad fynd i ryfel yn erbyn Sbaen ar gownt Gibraltar?  Sbaen?  Mewn difrif! Y Sbaen yr aeth oddeutu 15 miliwn o bobl Prydain ar eu […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Ail-feddiannu’r patsh

Cama cyntaf wrth drio ail-feddiannu’r darn o dir ar waelod yr ardd. Mae’r pridd yn pH 6.0 ar rhan fwyaf o’r dran felly fydd rhaid delio efo hwnnw dros y gaeaf. Yn dechra efo nionod yn y gornal yma: tua 90 Turbo a 3 berfa o compost cartra. Erioed wedi trio tyfy nhw drwy’r ‘membrane’ […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Taith cerdded: "Shropshire Way": rhan 1

Mae’r gwanwyn yn ei anterth rŵan, yn yr ardd.  A felly hefyd roedd hi ar y taith cerdded, wythnos diwethaf, gyda ffrindiau, yn cerdded rhan o’r “Shropshire Way”. 

Cerdded o Church Stretton yn dechrau dydd Llun a chyraedd Ludlow prynhawn Gwener.  Mae’r taith cyfan yn llawer hirach – ond gyda dim ond pum diwrnod a phawb yn ei oedran, roedd hyn yn ddigon i ni.
Dyma taith dan ni’n gwneud bob blwyddyn – dim i’r un lle, ond taith lle dan ni’n cerdded bob dydd, aros mewn gwestŷ dros nos, a mynd ymlaen y dydd ganlynol. Mae’n cyfle i sgwrsio tra bod ni’n cerdded a dros cinio gyda’r nos, i fod allan yn y cefn gwlad, ac ymlacio – ac i gryfhau’r cyhyrau sydd ddim yn gweld bryniau yma yn MK!
’Roedd y tywydd yn garedig; dipyn yn oer a gwyntog ar y bryniau, ond daeth yr haul allan yn aml.  A rywsut mae ychydig o dyddiau i ffwrdd o’r byd bob dydd, mewn llefydd yfryd yn bwydo’r enaid.
Dyma ychydig o luniau.  Mwy yn rhan 2!

Parhau i ddarllen