Archif Dyddiol: 11 Ebrill 2017

BlogMenai.com: Cryfhau Cymunedau Cryfhau Cymru

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Blodau/Cacwn

Ddim yn realistig i mi lenwi hwn efo llysiau eleni felly, blodau…a chacwn gobeithio. Gobeithio wnawn nhw weithio fel ‘green manure’ (gwrtaith gwyrdd?) hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyddau gwyllt

Yn ddiweddar dw i’n cerdded ar drac y brifysgol gerllaw ar ôl mynd â fy mab i’r ysgol tua saith. Yn aml iawn mae gwyddau gwyllt yn pori yn y canol. Maen nhw’n prysur fwyta “peth” ar y glaswellt heb falio’r bobl. Beth maen nhw’n ei fwyta? Pryfed? Es i at Mrs. Google heddiw a darganfod mai glaswellt maen nhw’n ei fwyta. Rhaid bod nhw’n gorfod bwyta llawer er mwyn cadw eu ffigur crwn! Y nhw sydd yn baeddu’r trac hefyd! Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18 Ebrill, 2.00yh

Aderyn Prin – Elen Wyn Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin – Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd sy’n gweithio fel swyddog i’r FBI. Ond yng Nghymru y bydd hi’n dod wyneb yn wyneb â’i gelyn pennaf. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Cadwch Gymru’n Daclus a Phrosiect Dynion Gurnos: Sicrhau buddiannau cymdeithasol, economaidd ac iechyd eang

Read this blog post in English Mae llawer o bobl yn ymwybodol o waith Cadwch Gymru’n Daclus achos maen nhw’n diogelu ein hamgylchedd. Fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gwybod eu bod nhw’n gweithio mewn ffyrdd eraill i wneud ein cymunedau’n llefydd gwell i fyw. Siaradodd Ena Lloyd gyda Jake Castle am Brosiect Dynion Gurnos ar […] Parhau i ddarllen