Archif Dyddiol: 14 Ebrill 2017

Diferion o'r Pwll Coch: : Rygbi a newyddiadura Cymraeg: y cyfle a gollwyd

Yn fy mlogiad diwethaf, trafodais adroddiad papur newydd ar fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr mewn gêm rygbi a chwaraewyd ar 7 Ionawr 1899. Hyd y gwn i, dyna’r adroddiad cyntaf erioed i’w gyhoeddi am gêm o rygbi yn y Gymraeg. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Dawel yw y Dydd – Panda Fight

Dawel yw y Dydd – Panda Fight Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Brython Shag, Y Ffug, CaStLeS, Yr Oria, Calfari, Pyroclastigs, Ffracas | Cell B, Blaenau Ffestiniog | 29:04:17

Rwbal Wicendar
Brython Shag, Y Ffug, CaStLeS,
Yr Oria, Calfari
Pyroclastigs, Ffracas
Cell B, Blaenau Ffestiniog
29:04:17 | £5

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cacan Ffenast – Pasta Hull – tiwn

Blog Glyn Adda: Os mai (b) fydd y dewis, dyna’i diwedd hi

Dyma lythyr yr oeddwn wedi gobeithio’i weld yn Y CYMRO heddiw. Dyna ni. Trio eto, Annwyl Olygydd, Diddorol oedd darllen (Y CYMRO, 7 Ebrill) am “gam ymlaen” tuag at adeiladu Wylfa B (neu “Wylfa Newydd”) trwy i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear gymeradwyo cais cwmni Horizon am Drwydded Safle. Cam arall tuag at yr un nod fyddai […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pasg y Podlediadau

gan Elidir Jones ‘Da chi gyd, dwi’n siŵr, yn disgwyl yn eiddgar am bennod nesa ein podlediad, Pod Wyth. Mae’n dod. Dwi’n gaddo. Dwi erioed wedi sôn yn benodol am bodlediadau ar f8, sy’n beth digon od a chysidro ‘mod i’n gwrando arnyn nhw drwy’r amser. Dwi’n sicr yn bwriadu dal i fyny ar bodlediadau…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sut i gael gweinyddiaeth Lafur heb bleidleisio i Lafur

Efallai bod y stori yma a ymddangosodd yn Golwg ddoe yn syndod i rai o etholwyr Gwynedd.Rwan ‘does yna ddim byd o gwbl o’i le mewn clymbleidio rhwng grwpiau neu bleidiau gwleidyddol ar gynghorau lleol.  Yn wir oni bai bod hynny’n digwydd byddai’n … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 21 Ebrill,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 22 Ebrill am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen