Archif Dyddiol: 16 Ebrill 2017

BlogMenai.com: Dyfodol hollol goediog sydd mewn stor

Rhywbeth bach arall o flog Glyn ‘Pluen Eira’ Davies.  Chwi gofiwch i’r ffermwr a’r Aelod Seneddol o Galdwyn ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropiaidd.  Yn ei flogiad diweddaraf mae’n myfyrio ar ddyfodol ffermio yng Nghymru.  Dyfynaf yn helaet… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yr olygfa orau

  Yr olygfa dros Lyn Llydaw o gopa’r Wyddfa yw’r orau yng ngwledydd Prydain yn ôl a gyhoeddwyd y dydd o’r blaen.  Ymhlith y deg golygfa a ddaeth i’r brig yn yr arolwg a gyhoeddwyd gan gwmni rhyngwladol sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu camerƒâu, mae pump yn Lloegr, tair yn Yr Alban ac un […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: LHL: Licio hwn Lot: Cob – 3 Hwr Doeth – RHYBYDD IAITH GREF

Pop Cymru: Gig: Ani Glass (Lawnsiad EP Ffrwydrad Tawel) + Twinfield | Clwb Ifor Bach | 22:04:2017

Recordiau Neb yn cyflwynoNoson Lawnsio EPFfrwydrad Tawel – Ani Glass+ TwinfieldClwb Ifor Bach, Caerdydd22:04:2017 | 1900  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Blas o sengl newydd HMS Morris – Arth #tiwn

Allan ar y 28ain o Ebrill 2017 bydd sengl/au newydd y Band HMS Morris.Bydd Arth yn cael ei rhyddhau gyda’i sengl arall Morbid Mind sydd yn wych.Allan ar label Waco Gwenci. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llach… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy’r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw’n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw’n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond … Parhau i ddarllen