Archif Dyddiol: 20 Ebrill 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-29 (BCND:tud.127/ BCN: tud.116)

Wel wir, pwy fasa’n meddwl? Yn ychwanegol at yr holl grafu pen ynglŷn â chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae’r Arlywydd Trump yn mynd i’w wneud nesaf, gallwn erbyn hyn ychwanegu ansicrwydd Etholiad Cyffredinol annisgwyl i’r pair. Beth sy’n mynd i ddigwydd a sut . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Rotterdam

Fuodd Mam yn byw yn Rotterdam yn ei hugeiniau am rhai blynyddoedd, felly rym ni wedi bod i’r ddinas bob ryw bum mlynedd i ymweld â ffrindiau fel teulu. Ro’n i wastad yn teimlo bod fy mhrofiad o’r ddinas wedi bod yn un o ddilyn ôl-traed fy mam, ac felly ddim wir yn gwneud amserlen fy hun a ddim wir wedi dod i adnabod y ddinas.

Penderfynais ymweld ben fy hun ac aros gyda ffrindiau mam, a hefyd fy ffrind Cisem a oedd yno’n astudio’r fiolin er mwyn cael blas o’r sîn ifanc yn y ddinas.

Wnes i gwrdd â Cisem sy’n wreiddiol o Dwrci mewn parti ar dram yng Ngwlad Pwyl a wnaethon ni yrru ymlaen yn syth bin! Roedd hi’n astudio’r fiolin ac yn rhoi gwersi, ynghyd â theithio gyda cherddorion o dro i dro. Roedd hi’n teithio ar hyn o bryd gyda perfformwraig o’r enw ‘Karsu’. Roedd hi’n byw bellach yn Koningin Emmaplein yn ne’r ddinas, mewn fflat a oedd yn eiddo i A.D. Donker, awdur llyfrau academaidd i ysgolion enwog yn yr Isel Diroedd. Roedd ei fab yn byw lawr grisiau i Cisem – artist … mi dynnais rhai lluniau o’r tu fewn hefyd… 

image
image
image
image
image

Roedd hwn mewn bocs gwydr a tua’r un maint a fy llaw.

image
image

Celf mab Donker.

image
image
image

Cefais groeso Twrceg yn fflat Cisem, gyda choffi Twrceg yn fy nisgwyl.

image

Drws nesa’ i’r fflatiau roedd amgueddfeydd hanes natur, galeri gelf enwog y Kunsthall, parc del ac ysbyty wedi eu henwi ar ôl Erasmus.

Ysbyty Erasmus

image

Cariadon ym Mharc Het

image
image

Yn un o’r coed roedd ‘na barot gwyrdd diddanu ei hun trwy bigo’r hadau coed ‘na sy’n twyrlio i lawr fel hofrennydd gyda’i big, ac yna’n eu gollwng a’u gwylio’n disgyn i’r llawr.

image

Tŵr teledu Rotterdam

image
image

Clirio addurniadau’r Hydref o’r parc yn barod i’r Gaeaf!

image

Ymlwybro wedyn i’r amgueddfa hanes natur gydag anifeiliaid a thrychfilod.

image
image
image
image
image

Roedd arddangosfa ar fywyd cyfredol anifeiliaid y ddinas, yn gorfod goroesi ymysg yr holl sbwriel.

image

Dyma nyth ‘deryn a wnaed o wifren.

image

Roedd casgliad od o anifeiliaid a oedd wedi dioddef tynged erchyll. 

Yn ystod ailaddurno ei dy yn 1987, daeth Leo Eeuwijk o hyd i’r lygoden fawr yma yn ei dŷ yn Schiedam. Cafodd y lygoden druan ei ddal rhwng y llawr a’r tô gan y sgriw.

image
image
image

Mi es i ymlaen i’r galeri gelf fodern y Kunsthall wedyn drws nesa’.

image

Yn ei weithdy ym Maputo, mae’r artist Goncalo Mabunda yn casglu arfau a metel sgrap a gafodd ei ddefnyddio yn ystod y rhyfel cartre’ pymtheg mlynedd o hyd yn Mozambique – gan ddefnyddio’r hyn mae’n dod o hyd iddo mewn i seddi, gan roi ystyr newydd i’r hen ddeunyddiau. Mae ei wefan www.crise.com nid yn unig yn feirniadol am y cydsyniad bod cyfundrefnau milwrol Affricanaidd yn rhai llawn trosedd, ond mae hefyd yn gwthio’r syniad o adlewyrchu yn bositif ar y pwêr o gelf i drawsnewid gwrthrychau, enwedig mewn cyd-destun cymdeithasau sifil Affricanaidd.

http://makingafrica.net/2015/04/featured-workgoncalo-mabunda-www-crise-com/

image
image
image

Roedd gen i ofn edrych i lawr wrth gamu ar hwn!

image

Arddangosfa gan y ffotograffydd du a gwyn enwog Peter Lindbergh.

image

Dyma lun Lindbergh yn 1988 yn mynegi ei syniad plentyndod o brydferthwch am iddo gael ei fagu yn yr ardal diwydiannol yr Almaen, y Ruhr.

image
image

Yn y tô roedd arddangosfa am ddeintyddiaeth mewn celf dros yr oesoedd. Roedd yn ddifyr iawn! Gwelwch isod ‘Santa Polonia’ – Sant Apollonia 1470-1800. Pan wnaeth Apollonia wrthod rhoi’r gorau i’w chrefydd (Cristnogaeth) yn yr ymerodraeth Rhufeinig yn 248 AC, cafodd hi ei dannedd wedi eu tynnu allan gan efail a fe dorrwyd ei gên! Er mwyn rhoi terfyn i’r boen, penderfynodd hi i neidio ar coelcerth yn wirfoddol a marw fel merthyr. Fe wnaeth ei dioddefaint hi ysbrydoli Cristnogion, a fe wnaed hi’n sant ar boen dannoedd!

image
image

Roedd galeri Witte de With ar agor yn hwyr, felly aethom i weld y celf yn fano. Mae wedi ei leoli ar stryd prysur ac ifanc y Witte de Withstraat- sy’n enwog am gael y dafarn fwyaf prysur yn Ewrop yno – De Witte Aap.

image
image
image
image
image

Roedd y ffilm yma’n anhygoel gan ddangos adeilad gwag Le Corbusier yn India.

image
image
image
image
image
image
image

Dawnsio a chwrw yn Witte De Aap.

image
image

Aethom i glwb nos WORM gan ei fod yn enwog am nosweithiau cofiadwy a celfyddydol. Roedd hi’n digwydd bod yn noson dathlu amrywiaeth rywedd, felly mewn â ni… yno cafwyd perfformiad ar ôl perfformiad gan y gymuned LGBTQ a oedd yn llawn rhyw! Dyma luniau o ddawnsiwr oedd y mwyaf gweddus i roi ar y blog! Ar un llaw, ro’n i’n falch o fod yn rhan o’r dathliad yma, ond ar y llaw arall roedd bach o ofarlôd o rhyw a roedd’na awyrgylch rhyfedd am bod y gynulleidfa oedd i gyd yno i ddawnsio a mwynhau mewn tawelwch yn gwylio ‘chydig rai oedd yn mwynhau sylw a ddim gyda lawer o dalent… !

image
image
image
image

Cyn mynd adre’ cawsom fwyd Surinamaidd o gaffi Warung Mini – mor dda, ond mor seimllyd!

Cefais snap o’r celf stryd wrth i ni gerdded adref.

image

Clwb nos breifat White’s rownd y gornel o fflat Cisem. Dyma ble mae’r dynion ariannog y ddinas yn mynd i gael cwmni merched meddai hi. Roedd yn y newyddion ‘chydig fisoedd yng nghynt am bod un o’r cwsmeriaid wedi cael ei saethu.

image

Witte yn y dydd.

image
image
image

Dyma gerflun trawiadol o ddynes Rotterdam yn dal yr awyr i fyny am i ddinas Rotterdam gael ei ddifetha’n llwyr gan fomio’r ail ryfel byd yn 1946.

image

Markthal Rotterdam llawn stondinau bwyd a bwytai tu fewn.

image
image
image

Cefais grempogau bach Iseldireg ‘poffertjes’ gyda siwgr, lemwn a sinamwn.

image

Gyda’r nos aethom i weld ffrind Cisem yn chwarae’r trwmped fel rhan o berfformiad ‘The Big Easy’ yn theatr y Rotterdamse Schouwburg. Roedd yn berfformiad a oedd yn cyfuno drama a cherddoriaeth yn Saesneg a Iseldireg gan sôn am brofiadau trigolion New Orleans wedi’r trychineb corwynt Katrina. 

image
image

Ymlwybro i weld y bariau Luchtsingel wedi i ni gael bwyd ffres hyfryd ym mwyty Sbaeneg La Cazuela.

image
image

Gin mawr nol yn Witte De Withstraat.

image

Am fy noson olaf mi es i at fy anti Loes ac wncwl Peter i aros yn eu fflat ar Benthuizerstraat gyda grisiau serth wrth i chi ddod mewn!

image

Roeddynt wedi paratoi swper arbennig i mi gyda Jennifer a Fleur yn y fflat!

image

Aethom wedyn i far. Roedd mor hyfryd bod yng nghwmni’r ddau – maent dal llwyr mewn cariad wedi degawdau o berthynas!

image
image
image

Cysgais yn y gwely tri chwarter dan lun a wnaed gan tad Peter.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Brwsel Tomislav

Aduniad

Noson 1af, creu caer o obennyddion a sgwrsio

image

Cogydd o fri

image
image

Cawsom daith tywys gan Tomislav o gwmpas y Cyngor Ewropeaidd ble mae’n gweithio fel cyfieithydd i swyddfa Croatia. Cerddom heibio gwenidogion economi’r holl wledydd wedi iddynt ddod allan o gyfarfod!

Dyma ni’n ymlwybro i’r siopau yn y Marolles o Palais de Justice. Prynnais ddwy sgarff o siop ar Rue Haute am 20c.

image

Prif Sgwâr Brwsel yn goleuo fyny fel Disneyland gyda’r nos.

image

Dawnsio budr yn Bonnefooi yn oriau mân y bore wedi i ni fod i glwb nos drag Chez Maman. 

image
image
image

Cawsom hefyd noson gyda cariad Tomislav sy’n Eidalwr mewn tŷ llawn o Eidalwyr, a mi gefais brynhawn gyda Tomislav cyn ymadael yn mynd am dro i farchnad ac yna gwylio ei ffrindiau’n chwarae pêl droed mewn canolfan yn y banlieu.

Llun hyfryd o’r criw yng ngoleuni’r machlud.

image

Chwarae gyda’r bylb golau disgo.

image

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwyddgan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;Na fyddwn ni’n ymgrymu o flaen duwiau’r dynion;Byddwn ni’n addoli Duw IsraelSanctaidd wyt ti;Does neb arall fel ti;Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaet… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09042017_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cromlechi Dyffryn Ebro

A wyddost ti fod cromlechi yn Sbaen? Dwsenni ohonyn nhw i gyd, o’r de i’r gogledd. Rwy’n dal i chwilio am restr cynhwysfawr. Mae sawl un yn Asturias, y rhan fwyaf tua’r gorllewin, gydag un nodedig yn nhref Cangas de Onis ar odre’r Picos de Europa, ond pan fuom ni am sbel fach yn ardal […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2017

14.04.17  –  Cyngerdd Elusennol Maer Rhuthun, Capel Tabernacl, Rhuthun Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: A oes yma ugain a saif yn y bwlch ?

Rwy’n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn Y CYMRO fory. Yng nghanol holl gynnwrf gwleidyddol y dydd, dyma’r cwestiwn pwysicaf oll i ni Gymry Gwynedd. Annwyl Olygydd, Sobreiddiol oedd darllen eich adroddiad (14 Ebrill) y bydd cynghorau sir Gwynedd a Môn “yn gorfod caniatáu datblygiadau niweidiol i’r Gymraeg” yn unol ag argymhelliad y swyddogion […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Leanne – be’ yn y byd mae hi’n wneud?

Dylan Iorwerth sy’n codi cwestiynau am dactegau etholiad arweinydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

atgof.co: Llandeilo Looming