Archif Dyddiol: 22 Ebrill 2017

BlogMenai.com: Aw!

Polau Prydain gyfan ydi’r isod wrth gwrs – ond os oes yna rhywbeth tebyg i’r tri pol cyntaf yn digwydd yng Nghymru – ac mi gawn ni weld pan fydd pol Cymreig yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun – mae ‘n bosibl nad y Blaid Lafur fydd yr un fwyaf yng Nghymru y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a fynychwyd gan fyfyrwyr optometreg y bore ‘ma. Wedi colli cefnogaeth noddwr hael flynyddoedd yn ôl, aeth y ras yn llai bob blwyddyn yn anffodus. Diolch i’r cynnig arbennig gan eu hathro, sef fy ngŵr, fodd bynnag, rhedodd rhyw 30 gan gynnwys y gŵr a’n mab ifancaf ni. Cafodd yr holl redwyr ddau bwynt ychwanegol ar y prawf diweddaraf tra oedd y tri a gurodd eu hathro’n ennill tri phwynt! Roedd yn ras bleserus ar fore braf beth bynnag. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o synnwyr cyffredin gan UKIP

Pop Cymru: Brass ar bnawn Sadwrn: Mawr Mawr – Band Pres Llareggub #tiwn

Blog Glyn Adda: Cytuno â Rod … !

Mae’n debyg fod yna dro cyntaf i bob peth. A heddiw dyma’r hen G.A. yn cytuno â Rod Richards wrth iddo annog Leanne Wood i beidio â sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol. Gwelaf Ifan Morgan Jones a Dylan Iorwerth yn dadlau yr un modd, er am resymau ychydig yn wahanol efallai. Mae’r sylwebyddion hyn oll […] Parhau i ddarllen