Archif Dyddiol: 25 Ebrill 2017

BlogMenai.com: Dim ond Plaid Cymru wneith amddiffyn Cymru

fel y moroedd: y gêm olaf

Bydd y gêm olaf pêl-droed heno – olaf y tymor ac olaf a fydd fy mab ifancaf yn chwarae ynddi efo tîm yr ysgol. Bydd o’n graddio mewn wythnosau. Mae o’n ymarfer a chwarae’n ffyddlon ac yn galed ers blynyddoedd. Bydd o eisiau chwarae’n hamddenol heb ymuno â chlwb yn y dyfodol. Diwedd cyfnod a dechrau un newydd. Roedd o’n chwarae neithiwr hefyd a daeth adref wedi hanner nos. Roedd rhaid i mi olchi’r iwnifform y bore ‘ma ar brys iddi sychu mewn pryd. Parhau i ddarllen

Analog: England’s screaming? 3D Monster Maze (1981) and punk auteurism in 8-bit programming

[Meant for an internal Swansea University audience at this stage, but drop me a line, wherever you are, if this sort of thing appeals to you. It’s definitively a work-in-progress though: please don’t expect much finesse.] Dr Rhys Jones Department … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam pleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol ?

Sylwch ar y marc cwestiwn. Nid wy’n addo eto fy mod am wneud. Ond os gwnaf, dyma fydd y rheswm. (Hefyd rwy’n sôn am etholiadau Cyngor Gwynedd. Nid am yr Etholiad Cyffredinol.) Pam felly? I gosbi Plaid Cymru yng Ngwynedd am ei maith wiriondeb dros y blynyddoedd diwethaf. Pethau fel … 1. O, fe awn […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Diwedd y gân yw’r geiniog

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg hyd yn hyn… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23042017_pm_dewitudur.mp3
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Cogyn

Erthygl arall o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans; y tro hwn yn edrych ymlaen at fis Mai.

‘Mawrth oerllyd a gwyntogAc Ebrill cawodog,Ill dau a wnant rhyngddyntFai teg a godidog’.
Dyna, yn ôl darogan yr hen bennill yma, sut mae hi i fod ym m… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Frontline Futures: newid ymddygiad a grymuso pobl

Read this blog post in English Sut ydyn ni’n sicrhau bod sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i ddarparu’r gwasanaeth cywir yn y sefyllfa gywir, gyda chanlyniadau gwell i’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn aml? Siaradodd Dyfrig Williams â Melys Phinnemore i ddysgu o raglen Frontline Futures. A yw Tai yn addas ar gyfer y dyfodol? […] Parhau i ddarllen