Archif Dyddiol: 26 Ebrill 2017

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y diwrnod

National Library of Wales Blog: #LoveArt

It feels like ‘home’….. “I really like the work of Osi Osmond. I was privileged to spend time filming with him in his studio -he […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2017 May Branch Meeting

Roedd yn braf gweld rhai ohonoch yn y cyfarfod gyda Steffan Lewis ddechrau Ebrill.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Mai, 19:30, yn y bar, Canolfan Cymry Llundain.  Gyda etholiad cyffredinol annisgwyl ac – yn ol pob tebyg … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Y ffrâm gyntaf i’w chodi […] Parhau i ddarllen