Archif Dyddiol: 29 Ebrill 2017

fel y moroedd: y 100 diwrnod cyntaf

Mae’r Arlywydd Trump yn annerch pobl America’n wythnosol ar y we. Mae ei annerch diweddaraf yn crynhoi beth mae o a’i lywodraeth wedi ei wneud ar gyfer America yn y 100 diwrnod cyntaf – llawer llawer iawn! er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan y rhai sy’n ei gasáu. Gallen nhw fod wedi gwneud llawer mwy pe na bai am yr olaf. Dw i’n diolch i Dduw bob dydd amdano fo. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan Rwan: Dros y Bont – Yr Eira #tiwn #prynwch

Dros y Bont – Yr EiraAllan:28/04/2017Label: I KA CHING www.ikaching.co.uk/ Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia – Dywediadau ein bro

Pennod arall o gyfres reolaidd Steffan ab Owain.

Ar ôl darllen y golofn ddifyr Geiriau Coll*, euthum ati hi i nodi ychydig o eiriau a dywediadau lleol sy’n gysylltiedig â bodau llên gwerin, mytholeg a hanesion llafar ein gwlad. Efallai y gall rha… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cystadleuaeth Llyfrau Ysgolion Cymru

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion cynradd sydd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol hon wedi bod, neu ar fin mynd drwy’r rowndiau sirol bellach. Mae’n gystadleuaeth wych a hynod bwysig ar gyfer hyrwyddo llyfrau a darllen. Ysgol Dyffryn Banw (Powys) – Enillwyr Blynyddoedd 3 a 4. 2011 Nid yn unig mae’n […] Parhau i ddarllen