Archif Dyddiol: 3 Awst 2017

fel y moroedd : mynd a dod

Mae tymor mynd a dod ar fy nheulu. Mae’r gŵr newydd ddod yn ôl o Las Vegas wedi gofalu am ei fam am ddyddiau; mae fy merch hynaf a’i gŵr yn dal yno ar fusnes; mae fy ail ferch newydd gyrraedd Honduras, a bydd hi’n treulio wythnos efo ei ffrind; mae fy nhrydedd ferch yn Tsieina yn ymweld â’i ffrind; bydd fy mab ifancaf ar fin adael cartref am brifysgol. O’r diwedd does dim rhaid i’r gŵr fynd i’r gwaith bellach; mae o’n mynd i’r gampfa nes ymlaen, yna, mynd i’r siop drosta i. 

y llun – golygfa wych oddi wrth ystafell westy mae fy merch hynaf yn aros ynddi. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Eniwe – Omaloma : Fideo Ochr 1 : Senglau Eniwe, Ha Ha Haf a Aros o Gwmpas ar gael i’w brynu.

Amazon.co.uk Widgets Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Ani Glass – Ffrwydrad Tawel (REMIXED)

Am 12 or gloch (amser cinio) ar Awst y 4ydd 2017 bydd cyfle
i chi archebu poster A3 a chôd i 
lawrlwytho EP newydd o ail wampiadau o ganeuon o EP Ani Glass – Ffrwydrad Tawel

Remixes gan
Plyci, R Seiliog, Carcharorion, Cotton Wolf a Ani Glass

Ewch i www.recordiauneb.com am fwy o wybodaeth.

Parhau i ddarllen

helo gan helen: Dw i ddim yn talu treth y cyngor…a mythau eraill

Ym mhob sefydliad mawr, mae mythau yn datblygu. Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod gan fy mod i’n brif weithredwr Awdurdod Lleol, nid wyf yn talu treth y cyngor? Na. Na finnau ‘chwaith. Wrth gwrs fy mod i’n talu treth y cyngor, ond mae’r myth nad oes yn rhaid i weithwyr y cyngor dalu yn fwy […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Ynys Ymborth – Bwytai Sir Fôn

Er gwaethaf eu henwau Saesneg, mae amryw o fwytai Mon wrth eu boddau â chynnyrch Cymreig. Ac mae digon o ddewis o fwytai o bob math ar hyd a lled yr ynys i borthi newyn eisteddfodwyr llwglyd… Bwyd sydd wrth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, Gŵyl Hen Linell Bell (Arad Goch)

Mae Gŵyl Hen Linell Bell yn parhau mewn lleoliadau amrywiol yn Aberystwyth tan Awst y 5ed, 2017. Cliciwch yma am ragor o fanylion. Mae dychwelyd i Aberystwyth yn bleser pur i gyn-fyfyrwraig y ‘Coleg Ger y Lli’. Mae ‘cicio’r bar’ … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen