Archif Dyddiol: 9 Awst 2017

Pop Cymru: Llongyfarchiadau Alffa – Enillwyr Brydyr y Bandiau 2017, Maes B, BBC Radio Cymru

Llongyfarchiadau Alffa! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan Rwan – Neo Via EP – Panda Fight

fel y moroedd : blas yr haf

Dw i a’r teulu’n mwynhau gwylio cyfres teledu Japaneaidd ar Netflix. Japanese Style Originator ydy’r rhaglen; maen nhw’n cyflwyno traddodiad, diwylliant a bwyd Japaneaidd mewn modd difyr. Wedi gweld pennod ar tofu a hiyayakko (tofu oer efo saws soia, a… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan Rwan – Dihoeni – Swnami

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dim Byd Ynni (Theatr Bara Caws)

Dechreuodd ffars deuluol Theatr Bara Caws yn awddawol iawn ar faes y Brifwyl ym Modedern. Fe’n denwyd ni fewn i ddirgelwch abswrd a seiniau seiloffon a la Angelo Badalmenti. Heb yngan ’run gair, fe’n cyflwynwyd i ysgrifenyddes lem, bwtler boncyrs … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month journalist, presenter, and newsreader Huw Edwards chooses his favourite works of art from the National Collection as part of the #LoveArt Campaign. Here’s […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yr Eisteddfod: rhan 1?

Newydd dod yn ol o’r eisteddfod – ond medru mynd am ychydig o ddyddiau – ac efallai ei bod yn brofiad wahanol i rywun sydd yn byw yn Lloegr [a wedi byw yma am 45 mlynedd!]  Beth bynnag, dyma rhai o’r pethau da – a dim mor dda – i fi:

Pethau Da
1 Gymaint o ddigwyddiadau yn y Gymraeg.  A bydd rhai yn cael eu dilyn rŵan dwi gartref.  Er engraifft, awdur y dydd [dydd Sul] oedd Mair Wynn Hughes.  Sut oeddwn i ddim wedi clywed amdani hi o’r blaen, dwi ddim yn gwybod – ond cael gwybodaeth gan Bethan Gwanas yn fama.  
A mynd i’r sesiwn yn y babell llên, a hefyd i glywed cyfweliad gyda Bethan Gwanas. 
Felly mi fyddaf yn bendant yn chwilio am rhai o’r llyfrau – a ia, dwi’n gwybod mai ar gyfer plant mae nhw, ond dim ots, mae rhai llyfrau plant yn ardderchog.
llun
Hefyd clywed Gwyneth Glyn yn canu gyda Twm Morris – albwm newydd yn dod allan gan y ddau.  
Pethau a oedd ddim mor dda
1  Gymaint o law ar ddydd Sul – ac yn ofni na fasen yn medru cael bws adref i Gaergybi lle roedden yn aros – felly penerfynnu beido mynd i glwyed Bon Delyn gyda’r nos……

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Warws Cydweithredol, Rhodfa Bute, Caerdydd

Dechreuodd y mudiad cydweithredol – y mae dosbarthu elw i aelodau yn ôl lefel eu pwrcasiadau yn rhan allweddol ohono – ym 1844 gyda’r Rochdale Pioneers Society yn Sir Gaerhirfryn.  Sefydlwyd cymdeithasau lleol eraill yn gyflym ledled gwledydd Prydain ac, ym 1863, ffurfiwyd The North of England Co-operative Wholesale Industrial and Provident Society Limited – […] Parhau i ddarllen