Archif Dyddiol: 14 Awst 2017

fel y moroedd : yn jerwsalem

Y mae ein traed bellach yn sefyll o fewn dy byrth, O Jerwsalem… Gweddïwch am heddwch i Jerwsalem, “bydded llwyddiant i’r rhai sy’n dy garu; bydded heddwch o fewn dy furiau…”
Salmau 122

Lwcus iawn ydy Jane. Mae hi’n darllen, dros baned o goffi, y Beibl am Jerwsalem, yn Jerwsalem! Mae hi’n dal ati sefyll yn ddewr dros Israel er gwaethaf y bygythiadau erchyll gan filoedd o Fwslimiaid.  Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Diweddglo cryf i ymgyrch PAWB yn yr Eisteddfod

Daeth wythnos o ymgyrchu llwyddiannus gan PAWB ar faes yr Eisteddfod i uchafbwynt ar y prynhawn Gwener, Awst 12 yn y Babell Heddwch gydag ymweliad gan Bryn Fôn ac ymgyrchwyr o’r mudiad Japanese Against Nuclear dan arweiniad Shigeo Kobayashi (yn y llun ar y dde). Cawsom berfformiadau a chefnogaeth gan y Moniars, Meinir Gwilym a […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Digwyddiad Dymchwel Ysgol Glan Clwyd

Yn y digwyddiad dymchwel diweddar yn Ysgol Glan Clwyd, gwnaethom wahodd ein haelod mwyaf newydd o’r tîm, Kieran, i’r digwyddiad. Dyma sut hwyl gafodd o!!! Fel aelod mwyaf newydd y tîm, cefais gyfle i fynychu digwyddiad dymchwel a thaith yn Ysgol Glan Clwyd fel rhan o waith ailwampio ar raddfa fawr. Pwrpas yr ymweliad hwn […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Unfit for human habitation: living conditions in rural Cardiganshire

Nowadays we all take for granted the daily supply of clean water through our domestic taps. Homes are fully renovated, clean, centrally heated. Rubbish is […] Parhau i ddarllen