Archif Dyddiol: 22 Awst 2017

Ailddysgu: Cynnyrch y tymor

Mae mis Awst wedi bod yn eitha llwyddianus yn yr ardd.  Ar ol tywydd sych yn gynharach yn y flwyddyn [a gorfod dyfrio, a dyfrio, a dyfrio…] daeth digon o law, a mae’r llysiau a’r ffrwythau yn ffynnu.
Dwi erioed yn cofio cael gymaint o ffa Ffrengig [dwarf French beans].  Mae nhw’n dod a dod a dod….  Dan  ni wedi bod yn bwyta ffa ym mhob pryd o fwyd am eisoes; dwi wedi rhewi llwyth ohonyn nhw a mae na mwy i mynd i’r rhewgell.  
A fel y gwelir, mae digon o eirin, hefyd.  Y rhain ydy’r diwethaf i ddod, ond maent yn gynnar eleni: eirin Fictoria ydyn nhw, a mae nhw’n ardderchog.  Mae digon o eirin Czar, ac eirin ‘Jubilee’ yn y rhewgell yn barod.
Mae llwyth o afalau gynnar Discovery – sydd ddim yn cadw, a llwyth o ciwcymbers – a neithiwr, wedi methu bwyta ein ffordd trwy’r cnwd i gyd, mi es i lawr y stryd yn gweld os oedd y cymdogion isio llysiau.  Mae’n gas gen i geastraffu bwyd.
Ac yn sicr mae’r hydref yn dod.  Dwi wedi gweld llwyth o fadarch wahanol.  Dwi bron yn sicr mai Madarch Ceffylau [??ydy hwn yn iawn, tybed? horse mushrooms yn Saesneg] ydy’r rhain

 – ond dwi ddim wedi bod digon dewr i’w fwyta nhw.  Eto!  Ond mae ‘na digonnedd o fadarch wahanol o gwmpas, fel y rhain hefyd – yn dod trwy’r concrit.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhyfeddod

Roedd y tro cyntaf i mi brofi diffyg ar yr haul. Gamais allan o’r drws blaen, a dyma weld cysgodion yr haul drwy’r coed ar y ddaear; roedden nhw’n edrych fel miloedd o Cheshire Cats yn gwenu’n siriol. Daeth y gŵr â lens oddi wrth y coleg optometreg, a dyfeisio offer syml i weld yr haul yn ddiogel a chlir. Wrth i’r lleuad cuddio’r haul mwyfwy, dechreuodd hi’n tywyllu ac roeddwn i’n medru clywed y tymheredd yn gostwng. Rhyfeddach fyth! Parhau i ddarllen

gwennanelin: https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/con…

https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/conference_files/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/con…

https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/conference_files/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI II: language competences in the workplace

COMBI II: language competences in the workplace Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI II: language competences in the workplace

COMBI II: language competences in the workplace Parhau i ddarllen

gwennanelin: graddio Abertawe

graddio Abertawe Parhau i ddarllen

gwennanelin: graddio Abertawe

graddio Abertawe Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen Flaen y Diwrnod

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -priodi, boddi, a phoeni am y chwareli

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Ynghanol yr holl bryderon am golledion ac effaith y rhyfel ar yr ardal, clustnodwyd tudalen gyfan o’r Rhedegydd ar hanes priodas y Cadben Carey Evans, Llys Meddyg, ac O… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The National Library of Wales at Wikimania

Just days after the National Library announced they were employing the Uk’s first, and world’s second, permanent Wikimedian I travelled to Montreal in Canada for […] Parhau i ddarllen