Archif Dyddiol: 23 Awst 2017

Hacio'r Iaith: Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data

Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/ Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy […]

The post Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Drosodd – Pys Melyn #tiwn

Pop Cymru: Trawsnewid – Heddwch #tiwn

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas

Pride Hapus, Gaerdydd! Bydd hi’n benwythnos Pride yn y brif ddinas ymhen rhai dyddiau, ac rwy wedi bod yn hel fy meddyliau am Pride yn ddiweddar, a phenderfynais droi myfyrdodau’n eiriau! Yn gyntaf, hoffwn i ddymuno pob hwyl i bawb a fydd yn mynd i’r dathliadau. Bydd rhai o’m ffrindiau’n synnu, falle, wrth ddarllen y … Parhau i ddarllen Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hotspur

Dechreuais ddarllen Hornblower gan C.S. Forester unwaith eto. Roeddwn i’n gwirioni ar y gyfres honno ryw ddeg mlynedd yn ôl. (Criais a chriais pan gafodd Mr. Bush ei ladd mewn brwydr!) Mae’r nofel yn hynod o ddiddorol er fy mod i’n ei darllen yr aildro. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan Hornblower yn drysu llong Ffrengig sydd yn llawer mwy na’i long Hotspur drwy ei gynllun medrus a dewr.  Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month journalist, presenter, and newsreader Huw Edwards chooses his favourite works of art from the National Collection as part of the #LoveArt Campaign. He […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ysgol Adamsdown

Pan sefydlwyd Bwrdd Ysgolion Caerdydd yn 1875, un o’i flaenoriaethau oedd darparu ysgol i 800 o blant yn ardal eglwysig yr Holl Seintiau.   I ddiwallu’r angen hwn, sefydlwyd Ysgol Dros Dro Adamsdown yn yr ystafell ysgol dan Gapel Mount Tabor (y Synagog Diwygiedig Iddewig bellach) yn Moira Terrace.   Yna derbyniodd y Bwrdd, gan yr Ardalydd […] Parhau i ddarllen