Archif Dyddiol: 25 Awst 2017

Pop Cymru: Lipstick Coch – Adwaith | Lawrlwythwch am ddim

fel y moroedd : y prosiect diweddaraf

Mae’r gŵr yn dal wrthi’n rhoi trefn ar y tŷ ers ymddeol, a dw i wrth fy modd wrth gwrs! Y prosiect diweddaraf oedd – ail-blannodd y poinsettia druan i mewn i bot blodyn mwy. Mae’r planhigyn eisoes yn edrych yn hapus. (Cafodd ei achub gan fy merch pan oedd ei bos ar fin ei daflu i ffwrdd ar ôl tymor Nadolig y llynedd.) Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Unoliaeth o Gymru i Charlottesville

Ar y 12fed o Awst laddwyd protestiwr, Heather Heyer, gan ffasgydd wrth iddi hi wrthwynebu rali goruchafol gwyn yn Charlottesville, UDA. Anafwyd nifer mwy o wrthffasgiaid wrth iddynt frwydro a dal tir yn erbyn trais y ffasgiaid a’r heddlu fel ei gilydd. Yn dilyn y brwydr cafwyd protestiadau gwrthffasgaidd a gweithredoedd mewn unoliaeth led-led y […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Diweddariad

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud  cyn trosglwyddo’r cam nesaf o’r gwaith adnewyddu Ysgol Glan Clwyd mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor ysgol newydd. Dyma luniau o ymweliad safle diweddar. Mae’r gwaith o adnewyddu bloc Fictoraidd bellach yn agos at ei gwblhau. Bydd cam olaf y prosiect yn cynnwys cwblhau’r tirlunio, cyfleusterau bws a […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dewch yn llu!

Cyfle arall i ddangos be mae pobol Bro Ffestiniog yn feddwl am gau’r ysbyty…

Mae’r Pwyllgor Amddiffyn yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd, ac maen nhw’n gobeithio cael cefnogaeth yno ar y diwrnod.

Mewn undeb mae nerth.

Defnyddi… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cofio sylfaenydd yr ‘Olwyn Fewnol’

Ddechrau’r haf, yng Ngardd Encil, Blaenau Ffestiniog dadorchuddiwyd plac i Margarette Golding, sefydlydd yr Olwyn Fewnol, a gafodd ei geni yn Stryd Fawr y Blaenau yn 1881.

Ar y diwrnod hanesyddol yma, Liz Saville-Roberts fu’n dadorchuddio. Roedd … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: Aelwyd – Serol Serol #gofodbop #tiwn

Parhau i ddarllen