Archif Dyddiol: 28 Awst 2017

fel y moroedd : drawer sbeisys

Dw i’n trefnu’r tŷ ychydig ar y tro bob dydd. (Mae gen i ddigon o amser i’w wneud ar ôl i’r plentyn ifancaf adael adref.) Y cyflawniad diweddaraf oedd y drôr sbeisys hwn. Roedd y sbeisys amrywiol yn arfer rholio ym mhob man yn y drôr. Yna, gwelais fideo ar sut trefnu pethau (yn Ffrangeg os cofia’ i’n iawn.) Roedd dynes yno’n trefnu ei drôr wrth ddefnyddio rhannwr a brynodd hi. Dyma greu un tebyg o hen galendr a blwch grawnfwyd. Mae’r sbeisys yn aros yn eu lle’n dwt. Braidd yn falch ohono fo ydw i! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Faint fyddai lawrlwytho y 40 Mawr BBC Radio Cymru yn ei gostio o Amazon?

Amazon.co.uk Widgets

Am £36.03 mi gewch chi 37 cân gan  Amazon. 

A dyma’r tri na allwch ei prynu

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Llongyfarchiadau Yws Gwynedd – Rhif 1 yn 40 Mawr BBC Radio Cymru

Prynwch y gân ddaeth yn Rhif 1 yma

Sebona Fi – Yws Gwynedd

Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog IX: Chwilio am Dudley


Ymddengys fod y straeon yn wir. Ga’i o ddifrif ymbil ar ddarllennwr y blog hwn – sef fi – i ddod o hyd i Dudley a’i helpu. 

Y mae Comisiynydd Twitter Heddlu’r Gogledd wedi trydar yn rhyddhau gwybodaeth am y sefyllfa ac erfyniaf i chi ei ddilyn i gael y wybodaeth ddiweddaraf wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

 

Os ydych eisiau helpu, cofiwch drydar â’r hashnod #dodohydidudley neu gwnewch un o’r canlynol:
  1. Ewch i chwilio yn eich cymunedau amdano
  2. Chwiliwch am olion wyog ar lwybrau’r fro, gallent arwain ato
  3. Rhowch wybod i’r Heddlu am unrhyw adroddiadau amdano. Y maen nhw hefyd yn derbyn amheuon, honiadau, sïon, sibrydion a chardiau rhodd.
  4. Os byddwch yn dod ar ei draws, peidiwch â’i gynhyrfu na chyfeirio at y ffaith fod ganddo omled ar dennyn, periff hyn iddo wylo.
  5. Arhoswch yn eich tŷ nes bod y sefyllfa wedi’i datrys a dilynwch unrhyw ganllawiau a ryddheir gan Lywodraeth Cymru.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Dref Werdd ar Ynys Enlli

Fel y gwyddoch, mae’r Dref Werdd wedi bod yn trefnu sesiynau ar gyfer plant yr ardal er mwyn eu dysgu am yr amgylchedd, gan gynnwys perthynas pobl a’u hanes. Fel rhan o raglen Cynefin a Chymuned eleni, aeth nifer drosodd i Ynys Enlli, er mwyn dysgu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llythyr i Golwg

Waeth i mi adael hwn yma rhag iddo beidio ymddangos yn y cylchgrawn.Annwyl OlygyddPleser anisgwyl oedd cael fy hun yn cytuno efo Gwilym Owen (Awst 24).  Mae Mr Owen yn gwbl gywir i nodi bod gormod o’r cyfryngau cyfrwng Cymraeg  yn ddibynnol a… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: I really must get a better map

A reader recently enquired about antiquarian maps showing the Baja California peninsula as an island. Indeed, we have an excellent example of such a map […] Parhau i ddarllen