Archif Dyddiol: 1 Medi 2017

fel y moroedd : ateb

Ysgrifennais e-bost i Gajoen ddoe er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw am fy mam a oedd yn gweithio yno dri chwarter canrif yn ôl. Wedi darllen erthygl gan fy merch amdanyn nhw, dechreuais feddwl dylen nhw gael eu gwybod am yr hanes byw. Bydd yn golled fawr iddyn nhw os na chaen nhw, a bydd fy mam wrth ei bodd yn siarad â nhw. Ces i ateb ganddyn nhw’n syth; mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr ynddi ac eisiau siarad â hi! Galwa’ i hi heno i rybuddio hi. Parhau i ddarllen

: Yn ôl i Lithfaen (gydag ymddiheuriadau i Islwyn Ffowc Ellis!)

Yn ôl yn rhifyn mis Mawrth 2013, fues yn sôn am fy ymweliad â`r ganolfan iaith yn Nant Gwrtheyrn, ger pentref Llithfaen, bro’r Eifl, Pen Llŷn. Soniais sut cefais grant gan Fentrau Iaith Cymru, roedd yn cael ei chynnig er mwyn hybu hyder pobl yn eu sgiliau iaith, hefo’r nod i helpu iddynt symud i […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Yn ôl i Lithfaen (gydag ymddiheuriadau i Islwyn Ffowc Ellis!)

Yn ôl yn rhifyn mis Mawrth 2013, fues yn sôn am fy ymweliad â`r ganolfan iaith yn Nant Gwrtheyrn, ger pentref Llithfaen, bro’r Eifl, Pen Llŷn. Soniais sut cefais grant gan Fentrau Iaith Cymru, roedd yn cael ei chynnig er mwyn hybu hyder pobl yn eu sgiliau iaith, hefo’r nod i helpu iddynt symud i […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm … Parhau i ddarllen

Golwg360: Y ffenest drosglwyddo: y da, y drwg… a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: FI A MR HUWS – BLAS O’R NOFEL NEWYDD I DDYSGWYR

Blas o nofel newydd Mared Lewis, Fi a Mr Huws, sydd yn addas ar gyfer dysgwyr Lefel Uwch. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 7fed Medi, 11.00yb

The Goldfinch – Donna Tartt Yn dair ar ddeg, mae Theo Decker, mab i fam ymroddgar a thad difeddwl, absennol i raddau helaeth, wedi goroesi damwain sydd fel arall yn chwalu ei fywyd. Yn unig a digyfeiriad yn Efrog newydd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen